Vilka utvecklar den här typen av vapen?

Utvecklingen går oerhört fort och flera länder investerar kraftigt i att utveckla AI för militära syften. USA, Kina, Israel, Sydkorea, Ryssland, Frankrike och Storbritannien finns bland de länder som utvecklar vapensystem med betydande autonomi när det gäller att välja ut och attackera mål. Dessa stater investerar i forskningsprogram för hur AI kan användas militärt och både den privata sektorn och universitet deltar i utvecklingen. Retoriken kring behovet av mördarrobotar har också skruvats upp vilket pekar på en ökad risk för kapprustning.

Om utvecklingen lämnas oreglerad finns risk för en ny global kapprustning kring militariserad AI som skulle göra världen mer osäker och hota internationell fred och säkerhet.

Också i Sverige finns starka intressen för att utveckla AI för militära syften. Saab, Sveriges största vapenföretag, är med i flera satsningar både i Sverige och internationellt kring AI. Saab är till exempel partner i en helt ny forskarskola vid Örebro universitet som ska verka i tätt samarbete med vapenindustrin. Totalt satsas över 50 miljoner kronor på den nya forskarskolan. Saab har själva sagt att de ser stora vinster och möjligheter med att utveckla nya lösningar inom AI.