PRESSEKRETERARE

Vill du vara med och driva Svenska Freds pressarbete?

Vill du arbeta mitt i den fred- och säkerhetspolitiska debatten, och bidra till arbetet för en hållbar fred i världen? Som Sveriges största och världens äldsta fortfarande aktiva fredsförening syns Svenska Freds ofta i den freds- och säkerhetspolitiska debatten, inte minst vad det gäller frågan om vapenexport. I rollen som pressekreterare hos oss kommer du att arbeta proaktivt med media för att sätta våra frågor på den mediala dagordningen och se till att våra ståndpunkter får genomslag i opinionen. Nu söker vi en pressekreterare för att stärka det utåtriktade press- och kommunikationsarbetet på vårt kansli. Som ansvarig för press och media har du en nyckelroll i Svenska Freds externa och interna kommunikation och för att stötta vårt opinionsbildande arbete.

Om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en politiskt och religiöst obunden medlemsförening som sedan starten 1883 outtröttligt verkat för freden. Vi tror alltid och utan undantag på ickevåld och fredlig konflikthantering. Vi granskar och påverkar beslutsfattare, vi stödjer fredskrafter i internationella samarbeten och lokala fredsorganisationer i konfliktområden. Vi skapar engagemang, förutsättningar för och visioner i det gemensamma arbetet för hållbar fred i världen. Svenska Freds har omkring 6 000 medlemmar och arbetet leds av en förtroendevald styrelse.

Om tjänsten

Som pressekreterare har du ett övergripande ansvar för att koordinera Svenska Freds strategiska kommunikation, operativt arbeta med vår närvaro i sociala medier och utveckla och förvalta våra medierelationer och journalistkontakter. Du tar fram och håller vår kommunikationsstrategi i ständig utveckling, är en nyckelperson vad det gäller press- och kommunikationsaspekten av vårt opinionsbildande påverkansarbete och är redaktör för vår medlemstidning PAX.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens kansli, med för närvarande sju anställda och en heltidsarvoderad ordförande, ligger i lokaler i centrala Stockholm. I rollen som pressekreterare rapporterar du direkt till generalsekreteraren och arbetar i nära samarbete med ordföranden som är huvudsaklig talesperson samt medarbetare som arbetar med insamling och med politisk påverkan. Vi eftersträvar en varm och inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare trivs och har en hållbar och hälsosam arbetssituation. Arbetet på ett litet kansli i en medlemsförening innebär en stor variation av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet och omväxlande arbetsdagar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • arbeta fram en ny kommunikationsstrategi och hålla den i ständig utveckling
 • ansvara för Svenska Freds press- och mediearbete
 • samordna och operativt arbeta med vår digitala kommunikation, med fokus på sociala medier och hemsida
 • samordna press- och kommunikationsarbete vid närvaro på olika arenor för påverkan, som exempelvis Almedalen
 • skriva texter och formulera budskap i exempelvis debattartiklar, pressmeddelanden, inlägg i sociala medier och liknande
 • ansvara för Svenska Freds medlemstidning PAX (utkommer 4 ggr/år)
 • redaktör för Svenska Freds hemsida
 • strategiskt och operativt stöd till talespersoner genom ex vis omvärldsbevakning, budskapsformulering och medieträning
 • bidra till det dagliga arbetet på ett litet kansli med en stor variation av uppgifter

Kvalifikationer nödvändiga för tjänsten

 • Erfarenhet av arbete med idéburen verksamhet, opinionsbildning eller politik inom exempelvis ideell organisation, byrå, riksdag, regeringskansli eller politiskt parti
 • Erfarenhet av arbete som journalist, pressekreterare, kommunikatör eller annat praktiskt opinionsbildande påverkansarbete
 • Erfarenhet av att arbeta med strategi och innehåll i sociala medier
 • Mycket god stilistisk förmåga och vana som skribent

Dessa kvalifikationer är meriterande

 • Kunskap om svensk och internationell freds- och säkerhetspolitik
 • Erfarenhet av arbete på redaktion
 • Erfarenhet av arbete (ideellt eller professionellt) i en medlemsstyrd organisation inom ideell sektor eller motsvarande

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning på 100 procent, med sex månaders provanställning. Tjänstetillträde snarast, enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma. Kollektivavtal finns.

Rekryteringsmetod och process

I den här rekryteringen använder vi en kompetensbaserad rekryteringsmetod, med ett icke-diskriminerande perspektiv. Vi är övertygade om att en mångfald av erfarenheter och kompetenser gör oss till en bättre arbetsplats.

Samtliga sökanden kommer att genomgå samma rekryteringsprocess. Vi vill varken ha CV eller personligt brev, utan ansökningar sker genom att fylla i och skicka in ett ansökningsformulär där du också ombeds bifoga ett arbetsprov som kommer att bedömas anonymiserat. Syftet med arbetsprovet är att bedöma din förmåga att lägga upp en tänkt rapportlanseringsstrategi och presentera det i en skiss. Arbetsprovet utförs hemma när du vill under ansökningsperioden, och bifogas till din ansökan. För de kandidater vars arbetsprov bedöms vara bäst fortsätter processen med en semistrukturerad intervju och i samband med den ytterligare ett muntligt arbetsprov.

För ytterligare frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt på karin.wall.hardfeldt@svenskafreds.se eller 0702-843432 eller vice ordförande Henrik Fröjmark på henrik.frojmark@gmail.com eller 0709-516737. Ytterligare information om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen finns på www.svenskafreds.se

Sista ansökningsdag är 20 mars 2019.

Arbetsprov:

Inför valet 2018 gjorde Svenska Freds en undersökning om hur de politiska partierna ställer sig till olika säkerhetspolitiska frågor – Valgranskning 2018. Svaren sammanställdes i en rapport och ett webmaterial som var klart i slutet av juni. Allt material, samt rapporten i sin helhet, finns på https://www.svenskafreds.se/sakert/. Din uppgift är att göra en skiss på en lanseringsplan för valgranskningen där du presenterar ditt förslag på hur undersökningen skulle ha kunnat lanseras, med syfte att få så stort genomslag som möjligt för undersökningen och Svenska Freds ställningstaganden. Presentera ditt förslag på max 1 A4, och bifoga detta som PDF till din ansökan via ansökningsformuläret. Observera, vi förväntar oss inte att du sätter dig in i undersökningsmaterialet i detalj, utan arbetsprovets syfte är att bedöma din förmåga att utforma en kreativ och genomförbar lanseringsplan.