Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / INGEN SKA TVINGAS TA TILL VAPEN

INGEN SKA TVINGAS TA TILL VAPEN

2018-03-28

I Svenska Freds remissvar till utredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63” lyfts flera brister.

I Svenska Freds remissvar till utredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63” lyfts flera brister. Det säkerhetspolitiska fokuset är för snävt, de ungas synpunkter tas inte tillvara och rekryteringsarbetet påbörjas innan ungdomarna är myndiga. Utredningen anser också att värnpliktiga ska kunna skickas utomlands till operationer ”som inte faller under vad som brukar kallas traditionella fredsbevarande insatser”, något som innebär en stor förändring från tidigare. Varken vuxna eller unga vuxna ska skickas utomlands till krig och konflikter de inte valt att delta i.

Ladda ned vårt remissvar