Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen utreder konsekvenserna av svenskt Natomedlemskap

PRESSMEDDELANDE: Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen utreder konsekvenserna av svenskt Natomedlemskap

2023-06-19

Pressmeddelande 19 juni 2023

Sveriges ansökan till kärnvapenalliansen Nato innebär en historisk förändring i den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Många frågetecken om hur Sveriges roll i Nato ska se ut kvarstår dock. Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen driver ett gemensamt projekt i syfte att reda ut obesvarade frågor och luckor om vad det innebär att gå med i Nato.

– Sveriges inträde i Nato kommer att få oöverskådliga konsekvenser som vi bara börjat se vidden av. Med rapporten vill vi tydliggöra vilka effekter ett Natomedlemskap får för Sveriges utrikespolitik och arbetet för fred och nedrustning. Vi hoppas också att rapporten kan öka transparensen och allmänhetens förståelse för vad det faktiskt innebär att gå med i en militärallians,  säger Kerstin Bergeå, ordförande på Svenska Freds. 

Nato präglas till stor del av sekretess och det finns därmed liten insyn för medborgare i vilka krav och förväntningar som Nato ställer på Sverige som framtida medlemsland. När riksdagen röstade för Sveriges inträde i Nato i mars var det ett beslut som fattades utan att fullt ut veta vad konsekvenserna av medlemskapet skulle bli, eller vilka åtaganden Sverige som Natomedlem kommer behöva ställa upp på, inte minst vad gäller delaktigheten i Natos kärnvapendoktrin. Det är mot denna bakgrund Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen utreder vad ett Natomedlemskap kommer innebära.

– Under den snabba processen var det svårt att få insyn och komma med inspel på hur Sverige bör och kan agera för att Natomedlemskapet inte ska bli sammankopplat med alliansens kärnvapenrelaterade aktiviteter. Med denna rapport vill vi skapa översyn, tydlighet och begriplighet för att bättre kunna komma med råd och förslag på hur Sverige kan fortsätta vara ett kärnvapenfritt land, även som Natomedlem säger Vendela Englund Burnett, ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Rapporten syftar till att tydliggöra Natos uppbyggnad och reda ut frågetecken kring bland annat kärnvapen på svensk mark, inverkan på nedrustningspolitiken, var besluten fattas och vilken insyn och transparens det finns inom Nato. Ett antal kapitel släpps enbart av Svenska Freds, bland annat för att utreda hur värnpliktiga och vapenexportsprövningar kan påverkas av ett Natomedlemskap. Under hösten släpps delrapporter om frågorna som utreds innan rapporten lanseras i sin helhet i december. 


Om Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom satsningar på mänsklig säkerhet. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Vi är också Sveriges största och världens äldsta, ännu aktiva fredsförening. 

Om Svenska Läkare mot Kärnvapen 

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell förening som arbetar preventivt för att kärnvapen ska avskaffas genom att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter. Vi har 2500 läkare och medicinstudenter som medlemmar.


KONTAKT

Maja Landin

Pressekreterare, Svenska Freds

maja.landin@svenskafreds.se

070-763 48 57

Josefin Lind

Generalsekreterare,
Svenska Läkare mot Kärnvapen

josefin.lind@slmk.org

073 – 803 05 07