VÄRNPLIKTEN

2018-03-28

Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad vilket innebär att ca 100 000 unga får ett brev från Plikt- och prövningsverket där de uppmanas fylla i mönstringsunderlaget.

VÄRNPLIKTEN ÅTERAKTIVERAD

Svenska Freds har genom historien stått upp för allas rätt att slippa bära vapen och i mer än 100 år stöttat dem som inte vill vara del av det militära systemet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som kallas till värnplikt ska successivt öka de kommande åren. Som en motvikt och ett fredligt alternativ till värnplikten har Svenska Freds därför startat Fredsakademin med målet att nyansera den ensidiga och militära bild av säkerhet som dominerar samhällsdebatten och att ge verktyg till dem som vill förändra världen utan våld.

Fredsakademin.se kan du läsa mer om värnplikten och få svar på de vanligaste frågorna. Läs mer om värnplikten och hitta till frågor och svar här.

 

Vad innebär det att allmän värnplikt är återaktiverad?

Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Det betyder att de, om staten anser att det behövs, är skyldiga att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig.

Lagen om allmän värnplikt innebär att du som är svensk medborgare det år du fyller 18 är skyldig att:

  • Lämna uppgifter till mönstringsunderlaget.
  • Genomgå mönstring om du blir kallad.
  • Göra militär grundutbildning med värnplikt om du blir inkallad.

 

Alla som berörs av totalförsvarsplikten har rätt att ansöka om att vara vapenfria. Här kan du läsa om vapenfri tjänst och hur du ansöker

 

HÄR KAN DU FÅ MER STÖD

Vad finns det för stöd att få om jag vill vapenvägra?

Svenska Freds erbjuder stöd till dig som tror på fredlig konflikthantering och som vägrar att delta i det militära systemet. Om du behöver ytterligare stöd kan du alltid kontakta oss

Skulle du straffas för din vapenvägran finns det möjlighet att söka pengar från Kampfonden för frigörelse från militarismen.

Läs mer om vad Svenska Freds tycker om att värnplikten återaktiverats i vårt remissvar ”Ingen ska tvingas ta till vapen”

Det finns alltid alternativ till militära medel. Stöd oss i vårt arbete för en fredligare framtid.

Senast uppdaterad 2021-08-12