Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / FRED I OLIKA KONTEXTER

FRED I OLIKA KONTEXTER

2021-09-28

Utöver att fred alltid har varit ett ämne nära mitt hjärta, har även frågan om vad begreppet betyder för olika individer intresserat mig. Detta kanske beror på min familj som fortfarande har underliggande trauman från krig och revolutioner de upplevt. Deras berättelser framhäver en mer detaljerad innebörd av fred än vad det gör för oss som inte har varit med om krig. 

För att bättre förstå vad fred betyder i olika kontexter och för olika personer, sökte jag upp Aly Saad, far till min vän men också före detta ordförande och sekreterare för olika palestinska föreningar, kommittéer och flyktingförbund i Sverige. Jag och Aly träffas på hans arbetsplats och jag är ängslig över att frågorna jag ska ställa kommer uppröra honom, men hans leende lugnar mig. Han ska få prata om hans största passion – hans hemland Palestina. 

Oftast när du frågar någon från Mellanöstern vad fred betyder för dem säger de ”jag skadar inte dig, du skadar inte mig. Om jag är skyldig någon någonting, ska jag betala min skuld till den personen”. Men frågar du någon från Sverige vad fred betyder för dem kan svaret vara ”göra vad jag vill, vara med vem jag vill”. Det blir ett mer demokratiskt svar än hur jag som palestinier tolkar frågan. Därför har fred två betydelser för mig”, säger Aly.

För Aly har fred olika betydelse beroende på om han utgår från svensk eller palestinsk kontext. Han menar att i Sverige innebär fred ett liv där människor samexisterar och slipper våld. I Palestina handlar fred om mycket merär betyder fred allt från att kunna bruka sin egen jord utan att vara rädd att något ska hända till att få tillbaka ägodelar som gått förlorade. Det är något som kan vara svårt för någon som inte levt under ockupation att förstå.

Under intervjun berättar Aly om sträckorna genom Västbanken som för en israel endast tar några timmar att åka , medan det kan ta dagar för en palestinier på grund av checkpointsen som hindrar dem från att röra sig fritt. Fred för Aly betyder också att kunna röra sig fritt och att inte bli stoppad när han försöker åka till sitt hemland, något som han i nuläget inte kan fast han är svensk medborgare. 

”Jag vill bara kunna åka till mitt land när jag vill och kunna röra mig fritt utan att se raketer, vapen och pansarvagnar. Jag kräver inte ens hela Palestina, bara en del där vi kan vara fria. Det är vad fred betyder för mig”, säger Aly. 

Alys syn på fred baseras på hans erfarenheter av att ha bott i Palestina och i Sverige. Vårt samtal visar att fred är något som vi förstår utifrån de upplevelser och erfarenheter vi har. Det är en utgångspunkt vi behöver ta med oss när vi inte bara pratar om fred, utan också bygger fred. 

Skribent: Nadia Akrami