Home / Upptäck / Vapenexport / PAX 3/17: INGET ABSOLUT STOPP FÖR EXPORT TILL DIKTATURER

PAX 3/17: INGET ABSOLUT STOPP FÖR EXPORT TILL DIKTATURER

2017-10-13

Regeringens förslag innebär inte ett absolut förbud för vapen­export till diktaturer. Saudi­arabien kan bli testet som visar om den nya lagen gör någon skillnad.

Från vänster Birgitta Ohlsson (L), Sofia Damm (KD), Krister Örnfjäder (S), Stig Henriksson (V), Magnus Walan (Diakonia), Agnes Hellström (Svenska Freds) och Maja Åberg (Amnesty). Foto: Karin Wall Härdfeldt

Det kom fram när riksdagsledamöter från fyra partier diskuterade regeringens förslag på ny lag för krigsmaterielexporten tillsammans med företrädare för civilsamhället på seminariet ”Svensk vapenexport till diktaturer – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar” under Almedalsveckan i Visby.

– Jag har sagt flera gånger i kammaren att det kanske tydligaste lackmustestet på den feministiska utrikespolitiken är om Sverige kommer att fortsätta sälja vapen till Saudiarabien, en av världens grymmaste diktaturer. Det gäller också förslaget om ny lagstiftning. Om inte det är vattentätt faller demokrati­kriteriet platt, då har debatterna varit helt meningslösa, sade Birgitta Ohlsson från Liberalerna.

Magnus Walan från Diakonia, Agnes Hellström från Svenska Freds och Maja Åberg från Amnesty framhöll att regeringens förslag inte innebär ett ovillkorligt stopp för vapenexport till diktaturer. Maja Åberg lyfte fram att redan med dagens skrivningar borde vapenexport till Saudi­arabien ha kunnat stoppas, eftersom landet grovt bryter mot mänskliga rättigheter och leder kriget i Jemen.

– Egentligen spelar skrivningarna ingen roll om det bara finns en politisk vilja, men det finns det inte och då är det viktigt att skrivningarna är tydliga, sade Maja Åberg.

Brutet löfte

Magnus Walan påminde om diskussionerna i samband med den så kallade arabiska våren 2011.

– När processen började 2011 hade vi ett regelverk där respekt för mänskliga rättigheter var ett centralt villkor. Då handlade diskussionen om att det här inte räcker, nu sätter vi ner foten: till diktaturer ska export inte ske. Men när politikerna sedan utreder så klarar de inte att sätta ner foten. Löftet var att stoppa vapenexport till diktaturer.

I regeringens förslag talas om hinder, men formuleringarna är för vaga för att garantera att ingen export sker till diktaturer.

– Vi har jobbat i många år för att stoppa vapenexport till diktaturer och för ett demokratikriterium.  Samtidigt som vi har en utrikespolitik som ska främja demokrati och mänskliga rättigheter exporterar vi krigsmateriel till en lång rad problematiska länder, trots att det redan nu står i regelverket att export inte ska ske i strid med utrikespolitiken. Det är viktigt att få till ett ovillkorligt förbud, för i den andra vågskålen läggs alltid försvars- och säkerhetspolitiska skäl, sade Svenska Freds ordförande Agnes Helström.

Inte ända fram

Politikerna i panelen bekräftade farhågorna om att regeringens förslag inte innebär ett ovillkorligt förbud.

– Har vi nått ända fram? Nej, det har vi inte, men vi har tagit ett antal steg, ibland stora steg. Jag tror att vi med hjälp av förslaget kommer en bra bit på väg mot det vi efterfrågar. Säker kan man inte vara förrän ett antal sådana här ärenden kommit upp på regeringens bord, för det är där man sätter ner foten, sade Krister Örnfjäder från Socialdemokraterna.

Han talade samtidigt om de olika sammanvägningar som alltid behöver göras, där olika intressen vägs mot varandra, som svar på en fråga om hur feministisk utrikespolitik går ihop med vapenexport till länder som Saudiarabien.

Sofia Damm från Kristdemokraterna konstaterade också att man inte nått ända fram.

– Vi hade velat se ett annat resultat. Redan 2011 stod det i vårt partiprogram att Sverige inte ska exportera till diktaturer. Men det fanns ingen majoritet för ett absolut förbud. Vi ser ändå förslaget som ett framsteg, som en skärpning. Med den nya lagstiftningen kommer vi inte att kunna exportera till de värsta diktaturerna, det kommer att finnas ett ansvarsutkrävande, sade hon.

Om vapenexporten till de värsta diktaturerna ändå skulle fortsätta lovade hon att KD skulle göra vad de kunde för att riva upp lagen.

”Gör om, gör rätt”

Stig Henriksson från Vänsterpartiet ville inte vänta och se.

– Den lag vi har i dag är tandlös. Om inte det här blir en skärpning ska vi då utreda i sex år till? Jag tror att riksdagen behöver ta ett större ansvar, inte bygga på förhoppningar. Det här duger inte. Gör om, gör rätt. Tills riksdagen klubbat det tänker jag jobba för att en majoritet skärper skrivningarna. Det vore ju olyckligt om inte lagstiftningen stoppar exporten till diktaturer, sade han.

Men Sofia Damm (KD) bedömde möjligheterna att förändra regeringens förslag som små.

– Med tanke på vad vi kom fram till i Kex (den parlamentariska Krigsmaterielexportöversynsokommittén) upplever jag inte att det finns en politisk vilja att få till ett absolut stopp, förklarade hon.

Regeringen har kommit överens med allianspartierna om remissen.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 3 2017