Botswana

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,80

Botswana är hittills en mycket liten svensk vapenkund men stora ansträngningar görs för att ändra på det. 2018-2022 exporterade Sverige krigsmateriel till Botswana för ca 200 tusen kronor. Svenska vapenproducenten Saab försöker sedan mitten av 2010-talet att med stöd av den statliga myndigheten Försvarets Materielverk (FMV) och svenska politiker sälja in stridsflygplanet Jas Gripen till Botswana.  Denna insäljning har skapat mycket debatt, framför allt mot bakgrund av de skandaler som omgärdade Saab och regeringens försäljning av Jas Gripen till Sydafrika 1999.

Botswana är en av de mer stabila demokratierna i Afrika. Däremot har landet stora problem med mänskliga rättigheter, i synnerhet utsätts ursprungsbefolkningen Sanfolket, migranter, flyktingar och HBTQ-personer för diskriminering. Landet har länge styrts av ett enda parti och mediefriheten är hotad. Botswana saknar en offentlighetslag vilket gör att medborgarna har dålig insyn i regeringens beslut och processer. Transparency International rankar korruptionsrisk vad gäller upphandling inom försvarsområdet som mycket hög, bland annat för att  tidigare presidenten Ian Kharmas bröder vunnit många stora försvarsupphandlingar.

Referenser:
Artikel om Botswana och Jas Gripen-köp i Sveriges Radio.
Debattartikel om Botswana och Jas Gripen-köp i Svenska Dagbladet.
Freedom House om Botswana.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr