Brunei

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: -

Företag i Sverige exporterade 2018-2022 krigsmateriel till Brunei för 1 miljon kronor. Sverige öppnade upp för vapenexport till Brunei 2010, och det året exporterades krigsmateriel till Brunei för 157 miljoner kronor. Vapenexporten till Brunei har bland annat inkluderat den fjärrstyrda sjökanonen 57MK3 från BAE Systems Bofors.

Brunei har länge varit en diktatur. Inga val har hållits sedan 1962 och sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah har styrt landet sedan 1967. Sultanens släkt har suttit vid makten sedan 1400-talet. I Brunei råder undantagstillstånd vilket innebär att sultanen har i princip oinskränkt makt.                                                                                                   

Brunei respekterar inte mänskliga rättigheter. Medborgarnas rättigheter är starkt inskränkta, bland annat är religionsfriheten och yttrande- och pressfriheten starkt begränsade. Föreningsfrihet existerar inte i praktiken och det är olagligt att strejka. 

Landet har sharialagar. Stöld, samkönat sex och äktenskapsbrott kan bestraffas med spöstraff, amputationer eller stening till döds.     

Referenser:
Freedom House om Brunei.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr