Colombia

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,73

Företag i Sverige exporterade krigsmateriel till Colombia 1930-1950, däribland två slagskepp, och en leverans av granatgeväret Carl Gustaf år 1970. Ingen krigsmateriel har exporterats till landet sedan 1970-talet. 

Under 2010- och 2020-talet har det svenska vapenföretaget Saab försökt sälja stridsflygplan Jas Gripen till Colombia. I december 2022 rapporterades att Colombia valt bort Jas Gripen.  I april 2023 rapporteras att Saab hoppas att det nya avtalet med brasilianska flygplanstillverkaren Embraer ska kunna användas som en språngbräda till fler marknader i Sydamerika, och ser däribland Colombia som en potentiell kund. 

Svenska vapen har dock trots att direkt försäljning inte tillåtits ändå hamnat i Colombia. 2008 uppdagades att Saabs pansarvärnsvapen AT4 som exporterats till Venezuela hamnat i händerna på den colombianska gerillarörelsen Farc. Svenska följdleveranser av krigsmateriel till Venezuela stoppades efter detta. 

Colombia har en lång historia av våld, väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter. Den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC-EP slöt ett fredsavtal 2016 för att stoppa landets inbördeskrig. Trots detta har väpnade grupper vuxit sig starkare och den väpnade konflikten ökar i flera delar av landet. Colombia är ett av de farligaste länderna i världen för människorättsförsvarare, journalister och samhällsaktivister. Dessa grupper utsätts ofta för hot, mord och andra former av attacker.

Referenser:
Freedom House om Colombia.
Nyhet i P4 Östergötland om att Colombia väljer bort Jas Gripen.
Artikel i Reliefweb om våld och konflikter i Colombia.
Artikel i Reuters om våld mot människorättsförsvarare i Colombia.
Nyhet i Reuters om att Saab ser Colombia och Peru som potentiella kunder.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Colombia. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr