Irak

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 3,16

Sverige exporterar inte krigsmateriel till Irak och sedan 1990 har FN:s säkerhetsråd ett vapenembargo mot Irak med anledning av Iraks invasion av Kuwait 1990 och misstankar om irakiskt innehav av massförstörelsevapen under Saddam Husseins regim. 

2011 exporterade Sverige en följdleverans av minröjningsutrustning till Irak för 4,3 miljoner kronor.

Trots vapenembargot har svenska vapen dock använts och hamnat i Irak. Svenska granatgeväret Carl Gustaf och pansarskottet AT4 från Saab har använts av amerikanska styrkor i Irak och brittiska styrkor använde radarsystemet Arthur från Ericsson Microwave Systems i Irakkriget. Trots att den dåvarande svenska regeringen kallade invasionen av Irak 2003 ”folkrättsvidrig” tilläts den svenska vapenexporten till USA och Storbritannien att fortsätta under kriget. 

2015 rapporterade Ekot att 250 pansarvagnar hade exporterats från den svenska myndigheten Försvarets Materielverk (FMV) till Irak. Exporten hade godkänts och sålts till Tjeckien och det tjeckiska företaget Excalibur hade sedan sålt pansarvagnarna vidare till Irak.

Sedan 2001 har det ett flertal gånger framkommit bevis för att pansarskott av typen AT4, som Sverige exporterat till USA, överförts till styrkor i Irak, i strid mot avtal mellan Sverige och USA. 

1980 exporterades Boforskanoner och eldledningssystem till Jugoslavien som senare vidareexporterades till Irak. Mellan 1982 och 1984 exporterade Bofors även sprängmedel avsedda för minst 1 350 000 personminor till Saddam Husseins Irak, via Portugal och Italien. Irak använde minor under kriget med Iran på 1980-talet, vid ockupationen av Kuwait och av irakiska styrkor i Kurdistan. En del av dessa innehöll krut från svenska företaget Bofors.

Referenser:
Sanktioner mot Irak, Regeringskansliet.
Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2011.
Nyhet i Sveriges Radio om att svenska pansarvagnar sålts till Irak via Tjeckien.
Nyhet i Sveriges Radio om svenska vapen i Irak.
Nyhet i Sveriges Radio om svenska vapen i Irak.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Irak. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr