Italien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,64

Italien köpte 2018-2022 svensk krigsmateriel för 353 miljoner kronor. I den svenska vapenexporten till Italien ingår bland annat terrängfordonet Bandvagn 206 från företaget Hägglunds

Italien deltog i Irakkriget tillsammans med USA och Storbritannien och stannade i Irak fram till 2008. Under kriget lånade Sverige ut radarsystemet Arthur till de italienska styrkorna. Radarsystemet används främst för att lokalisera fientligt artilleri men också för att kalibrera och rikta in attacker från eget artilleri.

Italien ingår tillsammans med Sverige i sexnationsinitiativet, vilket är ett avtal om samarbete kring europeisk krigsmateriel. Länderna har kommit överens om att förenkla regler så att krigsmateriel ska kunna överföras obehindrat mellan dem och vidareexport av samproducerat krigsmateriel är tillåtet till redan godkända mottagarländer.

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr