Jordanien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,85
  • 39 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Jordanien sedan kriget i Jemen inleddes 2015.

Svensk vapenexport till Jordanien har inte varit så omfattande men  kritiserats i och med att landet är odemokratiskt och deltar i krig. Åren 2018-2022 exporterade svenska företag krigsmateriel till Jordanien för 21 miljoner kronor.

Sedan 2015 är Jordanien en del av den saudiledda koalitionen som krigar i Jemen. Koalitionen upprätthåller en blockad mot Jemen som tillsammans med omfattande bombningar har lett till att miljontals människor dödats, skadats och drivits på flykt och att ännu fler lever i fattigdom och svält. Svenska företag har från krigets start 2015 fram till 2022 exporterat krigsmateriel till Jordanien för 39 miljoner kronor.

Jordanien är ett odemokratiskt land där valsystemet missgynnar oppositionen och kammaren i praktiken har väldigt lite makt. Media och civilsamhälle hämmas av restriktiva lagar och påtryckningar från regimen. Rättssystemet saknar oberoende och misslyckas ofta att säkerställa korrekta rättsprocesser.

Referenser:
Freedom House om Jordanien.
Global Conflict Tracker om kriget i Jemen.
Sida om den humanitära situationen i Jemen.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr