Kuwait

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,74
  • 165.4 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Kuwait sedan kriget i Jemen inleddes 2015.

Kuwait har köpt svensk krigsmateriel vissa år sedan 1993. 2018-2022 köpte Kuwait krigsmateriel för 89 miljoner kronor. Exporten till Kuwait har genom åren bland annat inkluderat CBRN-utrustning från Saab, lysraketställ, raketställ och saneringsutrustningen OXA från Bofors.

Sedan 2015 är Kuwait en del av den saudiledda koalitionen som krigar i Jemen. Koalitionen upprätthåller en blockad mot Jemen som tillsammans med omfattande bombningar har lett till att miljontals människor dödats, skadats och drivits på flykt och att ännu fler lever i fattigdom och svält. Svenska företag har från krigets start 2015 fram till 2022 exporterat krigsmateriel till Kuwait för 165,4 miljoner kronor.

Kuwait har enorma demokratiska brister, bland annat är yttrande- och mötesfriheten begränsad och det rapporteras även om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i landet. Särskilt utsatta är landets stora andel arbetare som inte har medborgarskap och därmed saknar rösträtt. Cirka 70% av landets invånare saknar medborgarskap och det är svårt att bli kuwaitisk medborgare oavsett hur länge du har bott i landet. Det är otillåtet för personer som inte är muslimer att bli medborgare och väldigt svårt för personer födda utomlands samt som inte har en kuwaitisk far att bli medborgare. 

På 1960- till 1980-talet var det inte tillåtet att exportera krigsmateriel från Sverige till Kuwait. Trots detta hamnade svenska vapen i Kuwait. På 1960-talet hade Storbritannien rätt att vidareexportera granatgeväret Carl Gustaf till Kuwait, trots att det inte var tillåtet att exportera direkt från Sverige till Kuwait. 1967 exporterades exempelvis 100 granatgevär till Storbritannien som såldes vidare till Kuwait året efter. 

I början av 1980-talet smugglade det svenska företaget Bofors luftvärnsammunition via Italien till Kuwait. I mitten av 1980-talet smugglade Bofors även 57 mm remsraketer, som bland annat kan sättas på flygplan för att störa radarjaktrobotar, via Singapore till Kuwait.

Referenser:
Freedom House om Kuwait.
Pressmeddelande från Saab om försäljning av CBRN-utrustning till Kuwait.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Kuwait. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr