Malaysia

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,47

Den svenska vapenexporten till Malaysia har pågått i många år och Malaysia gjorde framför allt stora köp på 1980-talet. 2018-2022 exporterade företag i Sverige krigsmateriel till Malaysia för 94 miljoner kronor. Malaysia har demokratiska brister och har varit stridande part i ett flertal väpnade konflikter.

Genom åren har den svenska vapenexporten till Malaysia bland annat inkluderat fjärrstyrda sjökanonen 57MK3 och sjökanonen 40MK4 från BAE Systems Bofors, samt havsradarsystemet Sea Giraffe och lokaliseringsradarsystemet Arthur från Saab. 

Svenska vapen har använts vid flera väpnade konflikter i Malaysia. 1981 stred Malaysias säkerhetsstyrkor och den kommunistiska gerillan mot varandra, där minst 63 personer dog. Samma år exporterades svensk krigsmateriel till Malaysia för 268 miljoner kronor.

På 1960-talet förekom strider mellan Malaysia och Indien. Vissa år på 1960-talet tilläts inte svensk vapenexport direkt till Malaysia med anledning av Borneokonfrontationen, ett krig mellan Malaysia och Indonesien. Däremot kunde Malaysia köpa svenska granatgevär Carl Gustaf via Storbritannien och på så vis fortgick svensk vapenexport till Malaysia och landets väpnade konflikter.

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Malaysia. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Westander, H. (1995). Vapenexport – svenskt stål biter. SÄK-häfte nr 2. Svenska freds och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast april 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr