Mexiko

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2.61

Svenska vapenföretag har sålt krigsmateriel till Mexiko i många år. 2018-2022 exporterade svenska företag krigsmateriel till Mexiko för 139 miljoner kronor. Vapenexporten till Mexiko inkluderar bland annat fjärrstyrda sjökanonen 57MK3 från BAE Systems Bofors och spaningsradarsystemet Erieye från Saab. 

Försäljningen och exporten av radarsystemet Erieye till Mexiko motiverades från svenskt håll till viss del med säkerhetspolitiska motiv kopplade till bekämpning av narkotikasmuggling med båt.

Mexiko har demokratiska brister och mänskliga rättigheter kränks av såväl statliga som icke-statliga personer. Landet har stora problem med olösta kidnappningar och våld som utövas av personer inom organiserad brottslighet samt korrupta personer inom polisväsendet. Regeringen genomsyras av allvarliga brister i rättsstatsprincipen och korruption bland regeringstjänstemän vilket leder till bristande transparens i beslutsprocesser och osäkra rättegångar.

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.
Intervju med Karl Evertsson, ISP, 20160815 I: Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr