Oman

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,89

Företag i Sverige exporterade 2018-2022 krigsmateriel till Oman för 11 miljoner kronor.

Sverige exporterar även telekommunikationsprodukter för militär slutanvändning till Oman. Telekommunikationsprodukter har blivit allt viktigare i krig eftersom kommunikation fått en allt större roll i militära strategier och koncept. 

Sverige öppnade upp för krigsmaterielexport till Oman 1993. På 1980-talet fanns inte någon kontroll av hur krigsmateriel som produceras på licens i andra länder fick exporteras vidare. Detta utnyttjades och bland annat vidareexporterades krigsmateriel från svenska företag via Singapore till Oman, som på den tiden var stängt för direkt vapenexport från Sverige. 

Oman är en absolut monarki där makten utgår från sultanen. Landet är en diktatur och med andra ord långt ifrån demokratiskt styrt. Inga politiska partier är tillåtna, yttrandefriheten är mycket begränsad och kritik av sultanen brottsligt. Kvinnor behandlas annorlunda från män och behöver exempelvis enligt lagen ha en manlig förmyndare. HBTQ-personer är gravt utsatta för diskriminering och samkönade relationer är olagliga och straffbara med upp till tre års fängelse.

Referenser:
Freedom House om Oman.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr