Qatar

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,53
  • 79 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Qatar 2015-2017 när Qatar var krigförande i Jemen.

Den svenska vapenexporten till Qatar har kritiserats mycket eftersom Qatar är ett mycket odemokratiskt land som inte respekterar mänskliga rättigheter samt har varit i väpnad konflikt med andra länder. 2018-2022 exporterade Sverige krigsmateriel till Qatar för 88 miljoner kronor. 

Qatar var en del av den saudiarabiskt ledda koalitionen mot Jemen från krigets start 2015 men drog sig ur koalitionen 2017. Åren Qatar var krigförande i Jemen exporterade Sverige krigsmateriel till Qatar till en summa av 79 miljoner kronor.

Sverige har även exporterat delar till missilen Meteor till Qatar. Meteor producerades som ett samarbetsprojekt mellan ett flertal länder och omfattades därmed inte av samma exportregler som om ett fullständigt vapen skulle exporteras från Sverige. 

Qatar är en absolut monarki där emiren har full verkställande, lagstiftande och dömande makt över landet. Landet saknar mänskliga rättigheter, politiska partier är inte tillåtna och invånarna har få medborgerliga rättigheter. En stor del av befolkningen består av gästarbetare som många gånger blir offer för slaveri och hot om våld och indragna pass. Qatar utövar sharialagar och samkönat sex bestraffas med dödsstraff. 

Referenser:
Freedom House om Qatar.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr