Storbritannien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,67
  • 423 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Storbritannien 2022. Storbritannien var Sveriges tionde största vapenkund 2022.

Storbritannien har under lång tid varit en av de större köparna av svensk vapenexport. Sverige exporterade under åren 2018-2022 krigsmateriel till Storbritannien för 1,9 miljarder kronor. Den brittiska armén använder bland annat svenska terrängfordonet Bandvagn 206, pansarvärnsvapnet Robot 57 och sjökanonen 40MK4.

Under det libyska inbördeskriget 2011 användes det svenska granatgeväret Carl-Gustaf av rebelltrupperna i kampen mot regimen, trots FN:s vapenembargo mot landet. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) tror att vapnet hamnade i landet via Storbritannien, som har licenstillverkat Carl-Gustaf.

Under kriget med Argentina om Falklandsöarna stoppades den svenska exporten. Svenska vapen användes dock av de brittiska trupperna – bland annat Carl-Gustaf och bandvagnar från Hägglunds.

Storbritannien ingår tillsammans med Sverige i sexnationsinitiativet vilket är ett avtal om samarbete kring europeisk krigsmateriel. Länderna har kommit överens om att förenkla regler så att krigsmateriel ska kunna överföras obehindrat mellan dem och vidareexport av samproducerat krigsmateriel är tillåtet till redan godkända mottagarländer.

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
SVT Nyheter om att libyska rebeller och svenska vapen.
Westander, H. (1991). Slutrapport: England. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr