Sverige

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,56
  • 36 procent av svensk vapenexport gick till icke-demokratiska länder 2020-2022.

Världens militära utgifter har ökat åtta år i rad och nådde en ny rekordnivå år 2022. Sverige är ett av de länder som rustade upp mest 2022, i jämförelse med året innan. Den svenska satsningen på upprustning kan kopplas till oro och spänningar i Europa i och med Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina samt den svenska Natoansökan. Försvarsmakten menade våren 2023 att försvarsbudgeten behöver ökas ytterligare för att Sverige ska uppnå Natos mål om att lägga två procent av BNP på försvaret. 

2022 exporterades krigsmateriel från företag i Sverige till ett värde av drygt 15 miljarder kronor. Den svenska vapenexporten var 2022 mer än fem gånger så stor som i början av 2000-talet. Enligt fredsforskningsinstitutet Sipris sammanställningar av den internationella vapenhandeln av större vapensystem var Sverige den 13:e största vapenexportören åren 2018-2022.

Det finns totalt 331 företag, myndigheter och privatpersoner som har tillstånd att tillverka och tillhandahålla krigsmateriel i Sverige. Det största företaget är Saab AB som i sin helhet är Sveriges ojämförligt största producent och exportör av krigsmateriel. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors och Nammo. 

Åren 2020–2022 gick mer än en tredjedel, 36%, av den svenska vapenexporten till icke-demokratier, det vill säga länder med stora demokratiska brister på ett eller flera områden. I vapenkartan kan du läsa mer om de olika köparna av svensk vapenexport.

Här kan du läsa mer om den svenska vapenexporten 2022.

Referenser: 
Försvarsminister Pål Jonson om att försvarsbudgeten behöver ökas ytterligare, i Aftonbladet.
Regeringens skrivelser om krigsmaterielexport.
Pressmeddelande från Sipri om militärutgifter.
Rapport från Sipri om internationella vapenöverföringar 2022.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr