Tanzania

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2

Den svenska vapenexporten till Tanzania har varit liten men omdiskuterad eftersom landet har demokratiska brister och att landets regering inte respekterar mänskliga rättigheter. Företag i Sverige exporterade krigsmateriel till Tanzania under slutet av 2000-talet och början av 2010-talet.

Tanzania är ett odemokratiskt land där det styrande partiet Chama cha Mapinduzi (CCM) har regerat sedan 1961. Media och civilsamhälle är starkt begränsade i landet och rättsväsendet är inte oberoende. Presidenten har i princip oinskränkt makt. Flera partier är lagliga men politiska möten är förbjudna och den politiska oppositionen försvagas av trakasserier och dödligt våld mot aktivister.

Referenser:
Sida om Tanzania.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr