Tunisien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2

Sverige exporterade 2018-2022 krigsmateriel till Tunisien för 78 miljoner kronor. 

Den svenska vapenexporten till Tunisien har genom åren bland annat bestått av luftvärnssystemet Robot 70 som kan användas för att skjuta ned till exempel flygplan och helikoptrar.

Fram till den så kallade Jasminrevolutionen 2011 var Tunisien ett autokratiskt styrt land. Landet präglas av korruption, säkerhetshot och avsaknad av jämställdhet vilket har försvårat landets försök mot en demokratisk övergång sedan revolutionen 2011. Sverige har exporterat krigsmateriel till Tunisien innan, under och efter Jasminrevolutionen. De flesta år har exporten främst bestått av övrig krigsmateriel, och inte krigsmateriel för strid. 

Tunisien verkar gå mot en demokratisk tillbakagång. 2022 röstades en ny konstitution fram som bland annat innebar att myndigheter får bortse från internationella förpliktelser avseende mänskliga rättigheter med hänsyn till religion. Ett tydligt tecken på autokratisering är att tunisisk polis använder överdrivet våld mot sin egen befolkning som svar på protester mot regeringen. Polisvåldet innefattar bland annat användning av batonger, tårgas och pansarfordon mot demonstranter.

Referenser:
Freedom House om Tunisien.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
UI om Tunisien och demokrati.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr