Turkiet

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,79

2019 invaderade Turkiet i strid med folkrätten norra Syrien. Invasionen fördömdes av en enig riksdag och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) stoppade all svensk vapenexport till Turkiet. Innan 2019 var den svenska vapenexporten till Turkiet liten och bestod framför allt av elektronik, programvara och pansarplåt. 

I november 2022 inledde Turkiet i strid med folkrätten en militär offensiv mot kurdiska områden i Syrien och Irak. Sveriges Natoansökan stärker ”i hög grad” skälen att tillåta vapenexport till Turkiet, enligt ISP, som sedan september 2022 åter beviljar tillstånd för export av krigsmateriel dit. Turkiet krävde att vapenexporten till landet skulle återupptas för att godkänna ett svenskt Natomedlemskap. Troligen grundar sig Turkiets krav på det politiska godkännande som en återupptagen vapenexport från Sverige innebär. 

Turkiet är ett odemokratiskt land som sedan 2002 styrs av president Recep Tayyip Erdoğan. Landet respekterar inte mänskliga rättigheter, korruption är ett utbrett problem och medborgerliga rättigheter begränsade. Minoriteter, i synnerhet kurder, lider av förtryck, diskriminering och våld. Åsiktsfriheten och fria medier är gravt begränsade och landet har tusentals politiska fångar. 

Referenser:
Artikel i Aftonbladet om Turkiets invasion i Syrien 2022.
Artikel i Expressen om Natoansökan och vapenexport till Natoländer.
Freedom House om Turkiet.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr