Ungern

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,41
  • 880 (miljoner kronor) svensk vapenexport till Ungern 2022. Ungern var Sveriges femte största vapenkund 2022.

2018-2022 exporterade företag i Sverige krigsmateriel till Ungern för 4,3 miljarder kronor. Ungern har genom åren bland annat köpt granatgevär och finkalibrig ammunition för militärt bruk. Ungern leasar även stridsflygplanet Jas Gripen från Sverige. 

Vapenindustrin använder sig ofta av agenter som på olika vis hjälper till att ro stora vapenaffärer i hamn. Detta är helt lagligt men beskrivs av Transparency International som en betydande korruptionsrisk eftersom det är minimal insyn i agenternas verksamhet och de ofta arbetar nära regeringar och tjänstemän. 

Saab utreddes i samband med Ungerns leasingaffär av Jas Gripen för mutmisstankar och korruption. En förundersökning inleddes men lades senare ned. 

Ungern har stora brister i sin demokrati. Ungerns statsminister Viktor Orbán har under sina år som regent infört lagar som försvårar arbetet för oppositionsgrupper, journalister och icke-statliga organisationer som granskar makthavare. Orbán har även kämpat mot oberoende medier och antagit lagar som fråntar migranter och HBTQ-personer deras rättigheter.

Referenser:
Freedom House om Ungern.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Sveriges Radio om att utredningen av Saabs affär med Ungern lades ned.
SVT Nyheter om Orbáns reformer i Ungern.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr