USA

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,44
  • 2.554 (miljarder kronor) svensk vapenexport till USA 2022. USA var Sveriges näst största vapenkund 2022.

USA har länge varit en av de största köparna av svenskt krigsmateriel och var 2021 och 2022 den näst största vapenkunden. 2018-2022 exporterade svenska företag krigsmateriel för 10,3 miljarder kronor. 

Vapenexporten till USA har ifrågasatts framför allt på grund av USA:s inblandning i väpnade konflikter. Svenska vapen har använts i de flesta krig som USA har varit del av sedan Vietnamkriget. Saabs granatgevär Carl Gustaf användes av amerikanska styrkor i Vietnam, Irak och Afghanistan och Saabs pansarvärnsvapen AT4 användes i Panama, Gulfkriget och i invasionen av Irak. 

Samtidigt som den svenska regeringen fördömde invasionen av Irak 2003 och framhöll att den strider mot folkrätten fördubblades exporten av krigsmateriel till USA. Fortsatt vapenexport till USA motiverades med Sveriges intresse av att fortsatt få leveranser av amerikanska komponenter till Jas Gripen. Affären fick stora konsekvenser för framtida vapenexportprövningar. 

Under denna tid samarbetade också det svenska vapenföretaget Bofors, amerikanska Raytheon och försvarsmyndigheter för att utveckla granaten Excalibur för den amerikanska armén. 

2010 rapporterade Sveriges Radio att USA ska ha brutit mot det svenska slutanvändarintyget genom att ge pansarvärnsvapnet AT4 till den irakiska armén. Om ett land bryter mot avtalet säger regelverket att all export ska stoppas, men eftersom den svenska vapenindustrin får mycket av sin teknik från USA ansåg regeringen och ISP att beroendet av USA var för stort för att Sverige skulle kunna avbryta handeln.

Referenser:
Ekot om att den irakiska militären fått svenska vapen.
Dokumentär om granaten Excalibur i P3 Dokumentär, Sveriges Radio.
Den svenska regeringen fördömde invasionen i Irak 2003, Riksdagens hemsida.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Westander, H. (1991). Slutrapport: USA. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr