SVENSKA FREDS
I ÖREBRO

MED SIKTE PÅ FRED - FÖRELÄSNING OCH PANELSAMTAL - 21/2

Med sikte på fred – Vi som sagt nej till Nato, vad gör vi nu?
Föreläsning med Frida Stranne Doktor i freds- och konfliktforskning och författare till boken “Illusionen om den amerikanska freden”.

Panelsamtal
Hur ser vi på Natomedlemskapet och dess konsekvenser? Hur sprider vi kunskap och ökar opinionen?
Deltar gör riksdagsledamöter Camilla Hansén (miljöpartiet) och Håkan Svenneling (vänsterpartiet), Frida Stranne, Kersti Freed Klevmar och
Joeri Van der Sype
(Svenska Freds Örebro) samt Gunnela Björk (moderator).
21 februari KL: 17:30 – 21:00 ABF Örebro, Fredsgatan 18

Föranmäl för att säkerställa din plats och vår beräkning av fika med smörgås och kaka: orebro@svenskafreds.se

MANIFESTATION 24/2

Vad du kan förvänta dig

Snart är det två år sedan kriget mellan Ukraina och Ryssland bröt ut. Det finns mycket konflikter runt om i världen. Fredens röst hörs inte så starkt som tidigare. Även Sverige svarar idag med upprustning och alliansbygge.

 

Vi behöver en stark fredsrörelse för att uppnå trygghet, demokrati och fred. Stå med oss för nedrustning och diplomati, eller hitta oss för ett samtal. Vi håller en tyst minut för alla krigsoffer. Vi talar högt om ett fredligt alternativ.

 

Arrangörer: Föreningen Örebro-Östra Europa, Svenska Freds Örebro.

 

Hör av dig om du vill bidra (samarrangera) eller utveckla långsiktigt samarbete med oss: orebro@svenskafreds.se

 

STUDIECIRKEL

Krig eller fred – Hur kan vi stärka fredens röst?

En brännande aktuell studiecirkel där vi lär oss om hur krig och fred skapas.

 

Svenska freds lokalförening i Örebro erbjuder under våren studiecirkeln ”Krig eller fred”. Tillsammans reflekterar och diskuterar vi och genomför samtal och övningar i par eller mindre grupper.

 

Deltagare får gärna bidra med förslag om innehåll och utformande av cirkeln, inom de ramar och syfte som beskrivits.

 

Cirkelledaren Joeri Van der Sype, är styrelseledamot i Örebros lokalförening, statsvetare och är intresserad och insattfrågor som internationellt samarbete, kärnvapenpolitiken och NATO. Joeri kommer ursprungligen från Belgien där han varit aktiv i fredsrörelsen i många år.

 

Sex tillfällen onsdagar varannan vecka mellan 18-20.30. Passar såväl gamla som nya cirkeldeltagare.

 

28/2. Svenska Freds idag – fredsarbete och idéhistoria.

 

13/3. Sveriges försvarspolitik – militarisering och civilförsvar.

 

27/3. Kärnvapen – historia, dagsläge, STOPP

 

10/4. Krig och konflikter i världen – klimathot och flyktingströmmar.

 

24/4. Fredsprocesser – exempel, FN:s roll.

 

8/5. Våldets onda cirklar – psykologiskt, sociologiskt, genus.

 

Vid sista tillfället 8/5 avslutar vi med Fredsfika.

 

ANMÄL DIG HÄR

LOKALT ENGAGEMANG FÖR EN FREDLIGARE VÄRLD

I Örebro finns en av Svenska Freds sju lokalföreningar. Bor du i närheten av Örebro och vill engagera dig för fredsfrågor?
Tveka inte att höra av dig till oss! Vår emailadress är: orebro@svenskafreds.se

Vill du bli medlem?

Kontakta vår ordförande Kersti Freed Klevmar på: 0706 – 15 00 47

Här hittar du vår Facebookgrupp

STYRELSEN

Vi i styrelsen är:
Abraham Bilge
Anders Jansson
Jouri van der Sype
Karl Jansson

Ordförande:
Kersti Freed Klevmar

Suppleant:
Hanna Sjöberg
Anders Hellgren.

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022

Den 10 april höll lokalföreningen årsmöte.

Läs mer om vad som beslutades på årsmötet nedan.

Protokoll