SVENSKA FREDS
SKÅNE

AKTUELLT

Söndagen den 8 oktober kl. 17 invigs utställningen på biblioteksfilialen Garaget i Malmö. I samband med invigningen kommer Deborah Biniam Solomon, kampanjledare – Mördarrobotar på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, hålla ett föredrag om sin verksamhet, ”Artificiell intelligens och vapensystem vem får fatta beslutet?”.

Onsdagen den 11 oktober kl. 18 blir det filmvisning på Garaget, ”Stanislav Petrov – Mannen som räddade världen”. I samband med filmen kommer Gudrun Schyman, ordf. för Österlens fredsfestival, att leda en diskussion om filmen och den ökande kärnvapenupprustningen.

Den 15 oktober kl 18 kommer Åsa Lindström, akutläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö och v. ordf. Svenska läkare mot kärnvapen, till Garaget och berättar om ”Kärnvapens humanitära effekter”.

Onsdagen den 18 oktober kl. 18 kommer professor Bo Petersson från Malmö universitet till Garaget och håller föredraget ”Myter, ideologi och opportunism: Källor till Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Professor Peterssons fokus är Rysk och postsovjetisk politik, Putin, legitimeringsstrategier och nationalism.

Den 26 oktober kommer Linda Nyman från Rebellmammorna Skåne till Garaget kl. 18 och berättar om Rebellmammornas verksamhet i Skåne: ”Från en kolonilott i Malmö till Mother’s rebellion på sex kontinenter.”

Söndagen den 29 oktober kl. 18 kommer Fil.dr. Frida Stranne att hålla ett föredrag relaterat till hennes och Trita Parsis senaste bok ”Illusionen om den amerikanska freden – Varför Sverige inte blint bör följa Washington.”

Utställningen avslutas den 2 november kl. 18 då Linnéa Petersson, policyassistent på Svenska Freds, håller föredraget ”Sverige i Nato – Vad händer med freden?

FACEBOOK

Vår Facebooksida

Nu har vi startat en diskussionsgrupp på vår Facebooksida ”Svenska Freds, Skåne”. Där kan alla som är medlemmar i Svenska freds och i gruppen diskutera med varandra utan att någon annan än gruppmedlemmarna kan se vad man skriver, delar bilder, filmer etc. Om du vill vara med i gruppen så skicka ett mejl till skane@svenskafreds.se
så bjuder vi in dig till gruppen.

 

Tanken med gruppen är att alla som känner att de vill bidra i fredsarbetet, eller undrar något, kan komma i kontakt med andra fredsvänner i gruppen.

 

Insändare av Lokalföreningen Skåne

Läs gärna vår insändare som publicerats i flera olika tidningar.
https://etidning.dn.se/shared/article/militariseringens-motstandare-maste-fa-komma-till-tals/Vz2y8VId

AKTUELLT

MEDLEMSMÖTE OCH FÖREDRAG

Vi önskar nuvarande och nya medlemmar välkomna till ett medlemsmöte på Landskrona stadsbibliotek tisdagen den 15 augusti klockan 17.

”Skånes militära geografi är av stor betydelse för Nato” säger överste Per Nilsson, militärbefälhavaren som på Natoengelska är chef för Southern Regional Command, i Sydsvenskan den 12 juli 2023.

Vi hoppas på en öppen diskussion med medlemmarna om hur vi i Skåne skall hantera Sveriges ansökan till Nato och dess konsekvenser för Skåne.

Kom gärna tidigare och titta på vår utställning Skrota vapnen för människan och miljön som pågår fram till den 18 augusti.

Efter mötet håller Åsa Lindström ett föredrag:

KÄRNVAPENS HUMANITÄRA EFFEKTER

Tisdagen den 15 augusti klockan 18 kommer Åsa Lindström, akutläkare och vice ordförande i Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) till Landskrona Stadsbibliotek och berättar om föreningens arbete med att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter med målet att förhindra att de används igen.

Åsa Lindström har varit engagerad i SLMK sedan 20 år och suttit i styrelsen under många år bl.a. som ordförande och nu som vice ordförande. Hon är även aktiv i det internationella arbetet inom IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) och i ICAN: s styrgrupp (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Åsa arbetar som akutläkare på SUS i Malmö.

Föredraget handlar om:

 • Dels direkta effekterna av kärnvapen, vad händer om ett kärnvapen används. Hur skadas människor och hur påverkas samhället. Vad har vi för beredskap och sjukvård vid en sådan katastrof.
 • Dels globala konsekvenser. Hur påverkas klimatet och hur ser de humanitära effekterna ut på flera års sikt.
 • Och slutligen något om arbetet mot kärnvapen och för nedrustning.

Huvudbudskapet är att utifrån vårt perspektiv som läkare är förebygga den enda medicinen när det kommer till kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK, grundades 1981 och har ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. SLMK är partipolitiskt och ekonomiskt obunden. Föreningen arbetar preventivt genom att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidraga till denna kunskap. Målet är att förhindra att de används igen och att kärnvapen avskaffas.

SLMK är den svenska sektionen av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW, som finns i över 60 länder samt sitter i ICAN:s internationella styrgrupp. IPPNW tilldelades 1985 Nobels fredspris för sitt arbete med att skapa medvetenhet och sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen. 2017 mottog ICAN Nobels fredspris för arbetet med att driva fram ett kärnvapenförbud i FN.

UTSTÄLLNING "SKROTA VAPNEN"

Den 1 juni öppnar vi utställningen ”Skrota vapnen för människan och miljön” på Landskronas stadsbibliotek. Den visas tillsammans med verket ”The Universal Soldier” skapat av konstnär Bertil Englert som protest mot krig. Universal Soldier är också namnet på en protestsång mot krig av Buffy Sainte-Marie 1963. Sångtexten, som betonar vikten av det individuella ansvaret för att uppnå världsfred, skildrar en soldat som tror han slåss för freden utan att inse att han är en del av problemet.

Skrota vapnen för människan och miljön

En utställning med fakta, information och frågor om krig, fred och miljö av Svenska freds– och skiljedomsföreningen i samarbete med Kvinnor för fred.

Sverige har på bara några år gått från att vara ett neutralt land som aktivt arbetat för avveckling av kärnvapen till att nu gå med i Nato.
Utställningen speglar den anmärkningsvärda resan dit och de vägar som finns för att lindra problemen med Nato-medlemskapet.

FN bildades efter andra världskrigets då världen var enig om att det gällde att förhindra ett tredje storkrig. FN-stadgan är den enda existerande internationellt erkända lag mot krig som finns! FN:sstörsta problem är Säkerhetsrådet, som består av femton medlemmar, varav fem är permanenta från de fem segrarmakterna i andra världskriget. Säkerhetsrådet kan skicka ut fredsbevarande styrkor. Besluten måste vara enhälliga, så en enda stat kan förhindra många fredslösningar. Istället har Nato många gånger anlitats för att upprätthålla vapenstillestånd i krigsområden. I slutet av 1990-talet började dock Nato intervenera militärt utanför FN – I Kosovo (1998–1999), i Libyen (2011), i Afghanistan (2015–2021) och i Irak (2018–).

Tre av Natos medlemsländer har kärnvapen som kan komma att användas i en krissituation enligt Natos kärnvapendoktrin. Sverige kommer, tillsammans med alla Nato-länder utom Frankrike, att ingå i planeringsgruppen för kärnvapen som ansvarar för Natos avskräcknings- och kärnvapenpolitik. Från avskräckning till gemensam säkerhet. Krig är ett misslyckande för alla inblandade. Motstånd utan våld har dubbelt så ofta som krig lett till fred.

Utställningen tar upp medling, förhandlingar och hantering av konflikter på ett sätt som ser till allas behov. Militären och miljön. Militär verksamhet har stor påverkan på miljön men anses hemlig och slipper därför den insyn som ställs på andra verksamheter, både i Sverige och internationellt. Men positiva krafter finns. I utställningen presenteras en modell för att skapa en fossilneutral, socialt hållbar, cirkulär ekonomi.

Östersjön – Fredens hav?

På Östersjön trängs nu ett stort antal länder med olika militärövningar. Många gånger sker USA/Natos, Sveriges och Finlands övningar samtidigt som Ryssland samövar med Belarus och till och med Kina. Allvarliga incidenter har förekommit och risken för konfrontationer är uppenbar.

Varmt välkomna!
Svenska freds och Kvinnor för freds lokalföreningar i Skåne

Fri entré!

Lokalföreningen Lund-Malmö byter namn till Lokalföreningen Skåne

Vid styrelsemötet 2023-03-19 hos lokalföreningen Lund-Malmö beslutades det att namnet skall vara Lokalföreningen Skåne.

Presentation av styrelsen och programförklaring

I Svenska freds sydligaste lokalförening finns goda möjligheter för pigga medlemmar att engagera sig. Vi skriver insändare, gör kampanjer på sociala medier, ordnar föredrag och utställningar, delar ut flygblad, deltar i demonstrationer och samarbetar med andra fredsföreningar i regionen.

Vi har nu startat en egen sida på Facebook och behöver hjälp att fylla den med innehåll. För att kommunicera med våra medlemmar och få ut vårt budskap kommer vi inom den närmsta tiden göra en enkät till våra medlemmar om vilka metoder som föredras för en tvåvägs kommunikation.

Om du vill engagera dig så kontakta oss på e-mejl: skane@svenskafreds.se

Följ oss även på Facebook som vi uppdaterar kontinuerligt.

TIDIGARE EVENEMANG

KÄRNVAPENS HUMANITÄRA EFFEKTER

I samband med att Dunkers kulturhus visar utställningarna ”Universal Soldier” och ”Skrota vapnen för människan och miljön” kommer Åsa Lindström från Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) och berättar om föreningens arbete med att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter med målet att förhindra att de används igen.

När och var: Torsdagen den 4 maj kl 18.00–19.00 i atrium på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Fri entré, ingen föranmälan krävs men begränsat antal sittplatser.

Ett samarrangemang mellan Svenska Freds lokalavdelningar i Göteborg och Skåne samt Kvinnor (och män) för fred, Skåne.

Åsa Lindström har varit engagerad i SLMK sedan 20 år och suttit i styrelsen under många år bl.a som ordförande och nu som vice ordförande. Hon är även aktiv i det internationella arbetet inom IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) och i ICAN: s styrgrupp (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Åsa arbetar som akutläkare på SUS i Malmö.

Föredraget ”Kärnvapens humanitära effekter” handlar om:

 • Dels direkta effekterna av kärnvapen, vad händer om ett kärnvapen används? Hur skadas människor och hur påverkas samhället? Vad har vi för beredskap och sjukvård vid en sådan katastrof?
 • Dels globala konsekvenser. Hur påverkas klimatet och hur ser de humanitära effekterna ut på flera års sikt?
 • Och slutligen något om arbetet mot kärnvapen och för nedrustning.

Utifrån SLMK:s perspektiv som läkare är huvudbudskapet: Att förebygga är den enda medicinen när det gäller kärnvapen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar. SLMK är partipolitiskt och ekonomiskt obunden. Föreningen arbetar preventivt genom att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig forskning bidraga till denna kunskap. Målet är att förhindra att de används igen och att kärnvapen avskaffas.

SLMK är den svenska sektionen av den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW, som finns i över 60 länder samt sitter i ICAN:s internationella styrgrupp. IPPNW tilldelades 1985 Nobels fredspris för sitt arbete med att skapa medvetenhet och sprida information om de medicinska effekterna av kärnvapen. 2017 mottog ICAN Nobels fredspris för arbetet med att driva fram ett kärnvapenförbud i FN.

Till Facebook-eventet 

 

Skrota vapnen för människan och miljön

Under februari 2023 visade vi utställningen ”Skrota vapnen för människan och miljön” på Lunds Stadshall tillsammans med Kvinnor (och män) för fred, Skåne. Utställningen har skapats av Svenska Freds- och skiljedomsföreningens lokalförening i Göteborg i samarbete med andra fredsorganisationer och innehåller mycket fakta, information och frågor om krig, konfliktlösning, fred och miljö. Alla lärare på Lunds gymnasier var inbjudna med mail och ett bifogat quiz där svaren på de flesta frågorna fanns på affischerna på utställningen. Vi träffade på några skolgrupper deltog med liv och lust i frågesporten under tiden vi var närvarande.

Den invigdes den 1 februari av 2022 års pristagare av Folkets fredspris, Karin Utas-Carlsson, med ett mycket givande föredrag ”Från avskräckning till gemensam säkerhet – Ett bidrag till fredsundervisning”. Kort sammanfattning av föredraget: Vid hantering av konflikter, antingen det är på lokal nivå eller globalt såsom vid säkerhetspolitik, är det viktigt att analysera konflikten. Vad beror den på? Vilka är behoven och värderingarna som ligger bakom? Oro, rädsla? Ta med alla parters perspektiv, lyssna in.

 • Upprätthåll kontakten!
 • Hantera konflikter som gemensamma problem.
 • Skilj personen från problemet!
 • Vid skuldbeläggning kommer man längre från långsiktig lösning.
 • Skapa tillit/förtroende, inte fiender.

KONTAKT

VÅR STYRELSE
Ordförande Per Abrahamsson
Sekreterare Monica Molin
Kassör Leif Hansson

Email: skane@svenskafreds.se
Valberedning är Lisa Stolpe. Revisor Stefan Pinzke.
Lokalföreningen i Skåne finns nu på Facebook. Välkomna att titta in.