SVENSKA FREDS
SKÅNE

BRÅDSKANDE

Den 5 december 2023 undertecknade USA:s och Sveriges försvarsministrar DCA-avtalet. Det ska först behandlas och godkännas av Sveriges riksdag för att bli giltigt. Avtalet innebära att USA:s militär skulle få tillgång till 17 svenska militära anläggningar och områden. Avtalet säljer ut en del av Sveriges självständighet till USA. Läs mer om avtalet här.

Många av våra medlemmar känner stor oro inför avtalet. Svenska Freds startar därför en informationskampanj. En del av den kampanjen är ett upprop om folkomröstning på webben: Till: Sveriges Regering och Riksdag. FOLKOMRÖSTNING om DCA-avtalet, USA-baser, vapenlager och kärnvapen i Sverige!

KONTAKT

VÅR STYRELSE
Ordförande Per Abrahamsson
Sekreterare Monica Molin
Kassör Leif Hansson

Email: skane@svenskafreds.se
Valberedning är Lisa Stolpe. Revisor Stefan Pinzke.
Lokalföreningen i Skåne finns nu på Facebook. Välkomna att titta in.

Inbjudan till årsmöte i Svenska Freds, Skåne

Hej kära fredsvän,

 

Välkommen till vårt årsmöte 2024.

 

Plats: Medeltidsalen i Lunds Folkets hus, Kiliansgatan 13, Lund

 

När: Lördag 23 mars 2024 klockan 14 – 16.

 

Program: Innan mötesförhandlingarna håller prof. Anders Sigrell från Lunds universitet föredraget ”Så kommer vi igenom ridån av faktaresistans”.

 

Det har blivit svårare att nå ut med vårt budskap att fredliga konfliktlösningar är bättre än krig. Inte minst sedan ÖB, statsministern med flera ministrar vid konferensen Folk och Försvar i januari hotade med att vi måste förbereda oss för krig, och som media välvilligt basunerat ut.

 

Därför har vi bjudit in professor Sigrell för att ge oss några ledtrådar om hur vi med hjälp av pedagogik och retorik skall kunna argumentera för vår övertygelse.

 

Om du vill vara säker på sittplats ber vi dig meddela skane@svenskafreds.se

 

Hjärtligt välkomna

 

Styrelsen För Svenska Freds, Skåne

AKTUELLT

  1. LÅT INTE RIKSDAGEN GE BORT EN DEL AV SVERIGES SJÄLVSTÄNDIGHET!

Svenska Freds startar en informationskampanj om DCA-avtalet. Avtalet säljer ut en del av Sverige till USA. Det skall godkännas av riksdagen innan det blir giltigt. Här rapporterar vi fortlöpande om våra aktiviteter i Skåne för att få vår regering att besinna sig och att få riksdagsledamöterna att använda sitt sunda förnuft.

  1. Den 27 januari skrev vår ordförande en artikel på ledarsidan i Skånes största dagstidning, Sydsvenska Dagbladet.

2. Amerikanska militärbaser i Sverige – Säkerhet eller säkerhetsrisk?

Det kom över 200 personer till vårt föredrag den 31 januari på Lunds Stadsbibliotek – med inledande presentation av avtalet om att USA ska få tillgång till 17 militära anläggningar och skjutfält i Sverige. Talare var Tomas Magnusson från Svenska Freds Göteborg och Ingela Mårtensson, också från Göteborg.

Många fick chansen i frågestunden, och engagemanget var stort för att sprida kunskap om hela problematiken med en utländsk stormakts militära inflytande över Sveriges framtid. Vad innebär det att Sverige ger USA rätt att bygga egna anläggningar på 17 platser för att lagra vapen, anläggningar som Sverige inte har rätt att inspektera? Varför finns det inget förbund mot att föra in kärnvapen i Sverige? Vilken status från amerikanska soldater, anhöriga och byggnadsarbetare med flera som kommer att arbeta på de 17 militäranläggningarna – kommer svensk lag att gälla för dem?

En av anläggningarna som USA:s militär får tillgång till är pansarskjutfältet Revingehed i Lunds kommun. Flera deltagare på mötet ville att denna fråga kommer upp i Lunds kommun som ett medborgarförslag, det så kallade Lundaförslaget. Spontant skrev också flera deltagare på ett upprop för en folkomröstning.

  1. Lokala diskussionsgrupper i Skåne

Många av våra medlemmar tycker att det är viktigast att diskutera den oro som vår ÖB, statsminister och regeringen skapade genom deras krigshot vid Folk och Försvar.

Svenska Freds, Skåne håller därför på att starta lokala, fysiska, diskussionsgrupper på flera platser i Skåne. Den första startade den 7 februari i Landskrona.

Kort sammanfattning av diskussionsträff i Landskrona inom Svenska Freds, Skåne

Vi blev tio medlemmar från Landskrona, Ängelholm och Höganäs som samlades i Landskrona den 7 februari. Fler hade visat intresse, men kunde inte komma just i onsdags. Engagemanget var stort och samtalen intressanta! Vårt fokus blev det aktuella DCA-avtalet. Det kom upp många uppslag till aktiviteter. Vi planerade en första aktivitet i Helsingborg. Mer information kommer! Håll utkik!

 

Fredsgruppen Nordväst Skåne

INBJUDAN

Nu är vi ett tiotal medlemmar i Svenska Freds som träffats och planerar aktiviteter i Nordvästra Skåne! Vi kommer till Helsingborg den 24 februari och delar ut flygblad som en första aktivitet. Vi fokuserar på DCA avtalet och vill informera och väcka opinion. Se bild på flygbladet.

Vore roligt om ni som är medlemmar och bor i Helsingborg kommer och deltar eller bara pratar med oss. Ju fler vi är som syns ju bättre!

Vi kommer att samlas vid biblioteket kl 11.00. Vi rör oss sedan mot Knutpunkten och gågatan.

Fredshälsningar

Fredsgruppen Nordväst Skåne

FACEBOOK

Nu har vi startat en diskussionsgrupp på vår Facebooksida ”Svenska Freds, Skåne”. Där kan alla som är medlemmar i Svenska freds och i gruppen diskutera med varandra utan att någon annan än gruppmedlemmarna kan se vad man skriver, delar bilder, filmer etc. Om du vill vara med i gruppen så skicka ett mejl till skane@svenskafreds.se
så bjuder vi in dig till gruppen.

 

Tanken med gruppen är att alla som känner att de vill bidra i fredsarbetet, eller undrar något, kan komma i kontakt med andra fredsvänner i gruppen.

 

Lokalföreningen Lund-Malmö byter namn till Lokalföreningen Skåne

Vid styrelsemötet 2023-03-19 hos lokalföreningen Lund-Malmö beslutades det att namnet skall vara Lokalföreningen Skåne.

Presentation av styrelsen och programförklaring

I Svenska freds sydligaste lokalförening finns goda möjligheter för pigga medlemmar att engagera sig. Vi skriver insändare, gör kampanjer på sociala medier, ordnar föredrag och utställningar, delar ut flygblad, deltar i demonstrationer och samarbetar med andra fredsföreningar i regionen.

Om du vill engagera dig så kontakta oss på e-mejl: skane@svenskafreds.se

Följ oss även på Facebook som vi uppdaterar kontinuerligt.