Mördarrobotar gör det svårt att utkräva ansvar

Både krigets lagar och de mänskliga rättigheterna baseras på att individer som begår brott mot den internationella rätten kan ställas till svars för sina handlingar. Redan idag är det svårt att peka ut vem som är ansvarig vid exempelvis drönarattacker som leder till utomrättsligt dödande. I de fall en mördarrobot bryter mot internationell rätt eller kränker mänskliga rättigheter kommer det vara ännu svårare att utkräva ansvar.  För vem kan egentligen ställas till svars för oväntade eller oönskade konsekvenser: den krigande staten, programmeraren, den militära befälhavaren eller roboten själv?