BÖR VI INTE GÅ MED I NATO NU NÄR DET FINNS EN VÄXANDE OPINION FÖR DET?

Vårt svar: Nej. Opinionen i Sverige är självklart viktig, men kan inte i sig och som debatten ser ut idag, utgöra ett argument för att gå med i Nato. Enligt Sifo, ny undersökning som kom 3 maj, vill nu 51 procent av svenskarna gå med i Nato. Opinionen har gått snabbt från ett väldigt tydligt nej till ett ja. Då opinionen och debatten har gått väldigt fort  anser vi att människor i allmänhet inte har fått tillräcklig kunskap om Nato för att kunna bilda sig en uppfattning och ge ett informerat svar. Dagens mediedebatt och rapportering ger också mer utrymme till Natoförespråkare än kritiska röster och kritiska röster möts idag av mer kritik och personliga påhopp. Med detta i åtanke så är opinionen faktiskt inte så överhängande positiv. En folkomröstning skulle kunna skapa det utrymme att diskutera frågan som behövs för att det svenska folket ska kunna bilda sig en informerad uppfattning om frågan. 

 

Under flera år har Olof Palme International Center gjort en årlig sifoundersökning om svenska folkets inställning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Oavsett partitillhörighet har denna undersökning flera år i rad visat att den svenska befolkningen vill att sverige ska ansluta sig till konventionen. För sidan har legat runt 80 % i flera år. Detta visar att opinionen mot kärnvapen är stor i Sverige och bör tas i beaktning när vi diskuterar opinion för Nato, då de är en kärnvapenallians. (se fråga 12-14 för mer om Nato kärnvapenpolitik).