Men: om vi handlar med icke-demokratier och länder som bryter mot mänskliga rättigheter har vi väl också möjlighet att påverka deras agerande genom dialog?

Det finns inga bevis på att Sverige någonsin har använt vapensamarbeten eller vapenhandel för att påverka mot ökad respekt för mänskliga rättigheter eller demokrati. I själva verket ställs väldigt få krav på länder som köper svenska vapen. Konkurrensen internationellt är mycket hård och skapar en marknad där köparen till stor det dikterar villkoren. Ansvariga politiker säger att de inte vill bryta ingångna avtal och företagen får därför som regel fortsätta leverera vapen även om situationen för mänskliga rättigheter skulle försämras kraftigt eller om en väpnad konflikt skulle bryta ut i köparlandet.

 

Uppdaterad 2021-12-21