Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill riva upp värdlandsstödsavtalet med Nato och menar att beslutet om värdlandsstöd fattats utan offentlig debatt och grundlig analys.

 

Partiet vill stärka Sveriges militära alliansfrihet. Detta anser Vänsterpartiet är nödvändigt för att Sverige ska kunna arbeta aktivt för global nedrustning. Vänsterpartiet ser relationen med Nato som ett hinder för att kunna bedriva en oberoende utrikespolitik och menar att den riskerar Sveriges roll som medlare i kris och konfliktsituationer. Nato är en kärnvapenallians och för Vänsterpartiet är det fullständigt otänkbart att Sverige skulle gå med i en sådan, säger partiets försvarspolitiske talesperson Lotta Johnsson Fornarve. Vänsterpartiet anser att ett svenskt Natomedlemskap skulle öka spänningarna och upprustningsspiralen i Östersjöregionen. Vänsterpartiet vill oberoende kunna kritisera både Nato och Ryssland för upprustning och vapenskrammel.

 

Lotta Johnsson Fornarve betonar också att flera av Natos medlemsländer bryter mot mänskliga fri- och rättigheter och mot folkrätten och det är inte den typen av stater som Vänsterpartiet vill att Sverige ska alliera sig med.

Faktakollen:

Vänsterpartiets valplattform 2018

Intervju Lotta Johnsson Fornarve 19/4- 2018