KAN DET MISSGYNNA UKRAINA (OCH GEORGIEN) OM SVERIGE GÅR MED I NATO?

Vårt svar:

Kanske. En anledning till den svenska alliansfriheten under kalla kriget var att dämpa trycket på Finland från sovjetisk sida. Samma övervägande borde göras idag gentemot Ukraina och Georgien. Kanske skulle ett svenskt medlemskap ytterligare försämra Ukrainas väg till fred? Det är svårt att spekulera i Putins agerande, men det är tydligt att det sker mot bakgrund av en uppfattning om att Natos utvidgning sker på Rysslands bekostnad och att ytterligare utvidgning innebär ett säkerhetshot mot Ryssland. Detta behöver vi ta med i beräkningen när vi avgör konsekvenserna av ett eventuellt Natomedlemskap.