KAN ETT NATOMEDLEMSKAP PÅVERKA SVENSK VAPENEXPORT?

Vårt svar:

 Ja, och det har det redan gjort. Ett Natomedlemskap kommer att få konsekvenser för de svenska vapenexportprövningarna. Det är tydligt att de svenska vapenexportprövningarna påverkats redan under tiden för Natoansökan, innan Sverige ens är fullvärdig medlem i Nato. 2022 beviljade svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för första gången någonsin svensk vapenexport till Natomedlemslandet Albanien och vapenexporten till Turkiet återupptogs. ISP motiverar den återupptagna vapenexporten till Turkiet med att Sveriges Natoansökan ”i hög grad” stärker skälen att tillåta vapenexport till Turkiet. Sverige stoppade 2019, med stor politisk enighet, all vapenexport till Turkiet efter landets militära offensiv mot norra Syrien. Även 2022 attackerade Turkiet områden i Syrien, vilket Sveriges regering inte fördömt. Även samarbeten med Natoländer kan komma att påverka prövningarna mot mindre restriktiva beslut.