KAN ETT NATOMEDLEMSKAP PÅVERKA SVENSK VAPENEXPORT?

Vårt svar: Ja. Ett Natomedlemskap skulle kunna få konsekvenser för de svenska vapenexportprövningarna. Idag finns presumtion för vapenexport till länder i EU med väsentligt lägre tröskel för att godkänna export, till exempel till Ungern. Det finns en risk för att ett framtida Natomedlemskap skulle leda till samma inställning till alla Natoländer. För om vi kan ingå en militärallians med dessa stater är det väl inte logiskt att säga nej till deras vapenaffärer? Då är ju vår militära säkerhet sammanflätad. Framför allt väcker detta, i alla fall i nuläget, frågor vad gäller Sveriges framtida relation och vapenexport till Natolandet Turkiet. Sverige stoppade 2019, med stor politisk enighet, all vapenexport till Turkiet efter landets militära offensiv mot norra Syrien.