KAN SVERIGE DRAS IN I KRIG SOM NATOMEDLEM?

Vårt svar:

Ja. Artikel fem skulle innebära att Sverige, om vi blev medlemmar, skulle kunna dras in i andra länders militära agerande. Vad som räknas som ett väpnat angrepp och därmed skulle kunna aktivera principen om gemensamt självförsvar är upp till varje medlemsland. 

 

Militära medel kan aldrig skapa hållbar fred. För att åtgärda grundorsakerna till konflikter krävs långsiktigt förebyggande arbete. Sverige borde, istället för att förbereda sig på att bistå andra Natoländer med militär hjälp i händelse av krig, stärka sin roll som medlare, förespråkare för fredlig konflikthantering och ett land som på allvar prioriterar att åtgärda grundorsakerna till konflikter.