MÅSTE VI GÅ MED I NATO NU NÄR DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET FÖRSÄMRATS EFTER RYSSLANDS INVASION?

Vårt svar:

Nej, att förhindra en eskalering måste vara vår högsta prioritet. Natomedlemskapet kan komma att påverka detta i negativ riktning. Risken för ett väpnat angrepp eller att Sverige blir indraget i en militär konflikt kan öka i och med ökade spänningar. Som medlem i Nato ökar också risken att Sverige blir måltavla för en kärnvapenattack och för att Ryssland placerar ut kärnvapen i vårt närområde. Ryssland har länge motsatt sig en utvidgning av Nato. 

 

Natos artikel fem är heller ingen garant för att vi får det stöd av Nato som det ofta framställs eftersom varje Natomedlemsland själva bestämmer vad för slags stöd de ska bidra med (se fråga 2).

 

Hållbar fred och säkerhet skapas inte genom polariserande militära allianser och ytterligare militär upprustning. Ett svenskt Natomedlemskap kommer sannolikt att leda till ökade spänningar, ökad acceptans av kärnvapen, bidra till en redan polariserad värld och mycket höga militära utgifter, något som ökar riskerna för krig och konfrontationer både nu och i framtiden.