Men: om inte vi gör det så gör säkert någon annan det. Då är det väl bättre om Sverige, med våra ansvarsfulla regler och tydliga krav, gör det?

En brittisk handelsminister sägs en gång ha försvarat export av tortyrredskap till Latinamerika med att ”om inte vi exporterar så gör någon annan det”. Ska Sverige även börja exportera tortyrredskap, eftersom någon annan ändå kommer att göra det? Om du ser en olåst cykel på stan, tar du den då för att någon annan annars troligen kommer göra det? Resonemanget är orimligt. 

 

Rimligare är att så långt som möjligt inte bidra till någonting som man inte gillar. Om Sverige skulle avveckla sin vapenexport skulle världen få en ledande krigsmaterielsäljare mindre och trovärdigheten för den svenska utrikespolitiken skulle öka. 

 

Svenska vapen är inte heller fredligare än andras vapen, även om det kan kännas bra att tänka så. Trots våra regler och lagar är Sverige en stor vapenförsäljare och svenska vapen går till att stödja diktaturer, MR-kränkare och bidra till underutveckling och väpnade konflikter. 

 

Uppdaterad 2021-12-21