Men: vapenexporten behövs väl för vår säkerhet?

I de svenska reglerna för vem som får köpa vapen från Sverige står det att krigsmateriel bara får ske om det är av säkerhetspolitiskt intresse för Sverige. Dessa intressen trumfar ofta hänsyn till mänskliga rättigheter, fred, demokrati och utveckling. De säkerhetspolitiska intressena som hänvisas till är oftast att det ger Sverige möjlighet att behålla kompetens inom vapenproduktion i Sverige eller dela kostnaderna för vapen och krigsmateriel som det svenska försvaret behöver. 

 

Ibland motiveras även export till vissa länder för att det anses stabilisera regioner där Sverige till exempel har handelsintressen och där det är i vårt intresse att handelsvägar hålls öppna. Detta argument användes till exempel för svensk export till Saudiarabien. Men världen blir inte en säkrare plats för att man beväpnar diktatorer, tvärt om. Man kan också fråga sig vad som är viktigast, människor eller varor? 

 

Uppdaterad 2021-12-21