Men: Sverige har väl redan en av världens mest restriktiva lagstiftningar för vapenexport?

Det här är ett vanligt förekommande argument som brukas upprepas av dem som helst inte vill ha några förändringar av regelverket. Men låt oss för en kort stund testa tanken att det skulle vara så att Sverige hade en av världens mest restriktiva vapenexportlagar. Trots detta placerar sig då Sverige högt upp på listan över världens största vapenexportörer. År 2021 var Sverige den tolfte största exportören av större konventionella vapensystem i världen, enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstituts Arms transfer dataset. Räknat per person var Sverige världens största vapenexportör 2011, enligt Svenska Freds beräkningar. Sverige beväpnar krig, diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Vad är det som är restriktivt med det?

 

En diktatur som får köpa vapen av Sverige skulle kunna använda detta som argument för att demokratiska reformer inte är nödvändiga i landet. Det får ju köpa krigsmateriel av Sverige som har den mest restriktiva lagstiftningen om vapenexport i världen! Då kan det inte vara så illa, eller?

 

Uppdaterad 2022-03-22