Vad tycker Svenska Freds om ett svenskt Natomedlemskap?

Vårt svar:

Svenska Freds motsätter sig ett Natomedlemskap. Här nedan följer våra huvudargument mot ett Natomedlemskap.

  

  • Natos säkerhetsstrategi bygger på avskräckning genom militär upprustning som riskerar att bidra till en upprustningsspiral. Upprustningsspiralen leder snarare till ökad misstro, spänningar och större risk att väpnad konflikt bryter ut. Alliansens mål är inte att lösa några grundläggande problem eller konfliktorsaker. 

 

  • Nato är en kärnvapenallians. Som medlem skulle Sverige aktivt vara med och planera och öva med kärnvapen. Natoprocessen har redan haft negativ påverkan på svensk nedrustningspolitik och kan i framtiden öppna upp för kärnvapen på svenskt territorium.

 

  • Ett Natomedlemskap riskerar att begränsa Sveriges självständighet i utrikes- och säkerhetspolitiken. De största militärmakterna har stor makt inom Nato, och de kommer även ha inverkan på svensk politik.      

 

  • Natomedlemskapet kommer påverka den svenska vapenexportprövningen genom att hänsyn till alliansen vägs in i bedömningen. Detta kommer påverka vapenexporten till odemokratiska stater och stater som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

 

  • Ett Natomedlemskap innebär ökade resurser till militära medel vilket tar resurser från samhällsviktig verksamhet. Långsiktig, hållbar fred skapas genom investeringar i mänsklig säkerhet, inte genom militär upprustning.