Svensk vapenexport försvagar svensk utrikes- och biståndspolitik

Att främja fred, utveckling, nedrustning, respekten för mänskliga rättigheter och demokrati har varit och är starka delar av svensk politik. I Sveriges utrikesdeklaration befästs år efter år Sveriges höga ambitioner i arbetet för mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling i världen. Det är dock svårt att ta detta arbete helt på allvar så länge som Sverige driver en parallell linje där vi tjänar på vapenhandel som påverkar i motsatt riktning.

 

Uppdaterad 2020-05-20