Gör ett Natomedlemskap oss säkrare?

En militär allians

Nato är en transatlantisk försvarsallians med 29 medlemsländer som arbetar för samverkan mellan olika länders försvar. Om ett medlemsland attackeras uppfattas det som en attack mot alla medlemsländer.

 

Nato är uteslutande en militär organisation vars kärna vilar på avskräckning, kärnvapen och kollektivt självförsvar. USA, ett land som bryter mot folkrätten och bedriver en impulsiv och nyckfull utrikespolitik, har en tongivande roll i Nato. Turkiet och Ungern är ytterligare två medlemsländer vars utveckling är djupt problematisk. Svenska Freds anser att ett svenskt Natomedlemskap riskerar att begränsa Sveriges utrikespolitiska självständighet, att det kan bidra till att öka spänningarna i närområdet samt ökar risken för att Sverige tvingas in i en väpnad konflikt.

 

Svenska Freds anser att FN är den instans som bör besluta om militära insatser. Nato är en organisation som inbördes ser efter och skyddar sina, eller ibland närstående staters, intressen. Mänsklig säkerhet handlar om att stå upp för dem som behöver vårt skydd oavsett medlemskap i Nato. En försvarsallians med begränsat antal medlemsländer kan inte ges ansvaret över säkerheten för hela världens befolkning. Endast FN bör ha det mandatet.

 

I frågan om Natomedlemskap finns många olika åsikter representerade bland partierna. Allianspartier vill att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ha ett fortsatt nära samarbete men vill bibehålla den Svenska alliansfriheten. Sverigedemokraterna vill ha militärt samarbete men har vacklat i frågan om värdlandstödsavtalet. Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill riva upp avtalet om värdlandsstöd.

 

 

Reflektion
Hur ser hotet ut?

De största säkerhetsproblemen som världen står inför idag är till exempel klimatförändringarna, fattigdom och svält. Dessa utmaningar kan ingen militär allians lösa.

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

NEJ

För samarbete

Vänsterpartiet

NEJ

Riv upp värdlandsstödsavtalet

Miljöpartiet

NEJ

För samarbete

Sverigedemokraterna

NEJ

För samarbete

Liberalerna

JA

För medlemskap

Centerpartiet

JA

För medlemskap

Kristdemokraterna

JA

För medlemskap

Moderaterna

JA

För medlemskap

Feministiskt initiativ

NEJ

Riv upp värdlandstödsvatalet

Fakta

Hur ser Sveriges samarbete med Nato ut idag?

Sverige har sedan 1994 haft ett samarbete med Nato inom ”partnerskap för fred”. 2014 skrev regeringen under att avtal om värdlandsstöd som röstades igenom i riksdagen 2016. Värdlandsavtalet innebär att Sverige ska kunna stå värd för Natoövningar i fredstid såväl som ge och ta emot militär hjälp i händelse av krig. Sverige deltar även i militära Natoledda insatser internationellt.

TA STÄLLNING

BLI MEDLEM

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Vill du också vara med och ta ställning för hållbar fred i världen? Bli medlem i Svenska Freds här.