WORKSHOP I HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET

BOKA EN KOSTNADSFRI WORKSHOP FÖR DIN GYMNASIEKLASS

HUR KAN VI FÖRSTÅ FRED OCH SÄKERHET?

Sedan 2017 berörs Sveriges ungdomar av den återaktiverade värnplikten som bygger på ett säkerhetsperspektiv som utgår från militära medel och insatser. Fredsakademin, den del av Svenska Freds som vänder sig till unga, breddar synen på säkerhet och erbjuder en arena där unga får reflektera över alternativ till hur de kan bidra till en säkrare värld. I denna workshop får deltagarna göra just detta; reflektera kring och diskutera olika perspektiv på fred och säkerhet samt vilka verktyg det finns för att skapa hållbar fred.

”Jag tar med mig att säkerhet och fred inte endast, om ens, kan uppnås eller bevaras med militära medel, vilket oftast i andra forum/diskussioner framställs vara det enda sättet” – Gymnasieelev

”Workshopen erbjuder en djupare inblick i många av de problem som eleverna funderar över gällande säkerhet och internationella konflikter. Det finns många åsikter hos eleverna som inte alltid får utrymme i den ”vanliga” undervisningen som istället får ta plats vid sådana tillfällen som er workshop.” – Gymnasielärare

EFTER WORKSHOPEN KOMMER DELTAGARNA ATT

  • ha en breddad och fördjupad förståelse för olika perspektiv att se på fred och säkerhet
  • ha en inblick i vilka fredliga alternativ det finns för att skapa en tryggare värld
  • känna sig stärkta i hur alla kan bidra till en fredligare och säkrare värld.

INFORMATION

Typ: Workshop
Språk: Svenska
Format: Fysiskt eller digitalt
Längd: ca 1 h 30 min (eller enligt önskemål)
Pris: Kostnadsfritt för gymnasieskolor (eller enligt överenskommelse)

Övrigt: Upplägget kan skräddarsys efter behov och önskemål. Workshopen är främst riktad till unga, men kan också anpassas till andra målgrupper där deltagarna önskar ökad förståelse för hur fred och säkerhet kan förstås. Hör gärna av er för att prata mer om vad just ni vill fokusera på.

Vill du boka eller har du fler frågor? Hör av dig till malin.skalberg@svenskafreds.se eller boka direkt här.

”Intressant att få höra om Sveriges vapenexport och hur motsägelsefull Sveriges inställning är. Fick med mig mycket ny kunskap och förstår mer och mer hur komplex frågan är. Fint även att höra att det finns initiativ som arbetar med nedrustning av vapen som kan ha räddat mångas liv ute på gatorna.”