WORKSHOP: FRED OCH SÄKERHET

WORKSHOP: HUR KAN VI FÖRSTÅ FRED OCH SÄKERHET?

Sedan 2017 berörs Sveriges ungdomar av den återaktiverade värnplikten som bygger på ett säkerhetsperspektiv som utgår från militära medel och insatser. Fredsakademin, den del av Svenska Freds som vänder sig till unga, breddar synen på säkerhet och erbjuder en arena där unga får reflektera över alternativ till hur de kan bidra till en säkrare värld. I denna workshop får du som deltagare göra just det; reflektera över olika sätt att se på fred och säkerhet och vilka verktyg det finns för att skapa fred.

”Jag tar med mig att säkerhet och fred inte endast, om ens, kan uppnås eller bevaras med militära medel, vilket oftast i andra forum/diskussioner framställs vara det enda sättet”

DET HÄR FÅR DU LÄRA DIG

Efter föreläsningen kommer du att:

  • ha fördjupad förståelse för olika perspektiv att se på fred och säkerhet 
  • få en inblick i vilka fredliga alternativ det finns för att skapa en tryggare värld
  • känna dig stärkt i hur du kan arbeta med frågor som rör fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter

INFORMATION

Typ: Workshop
Språk: Svenska
Format: Fysiskt eller digitalt
Längd: ca 1 h 30 min
Pris: Enligt överenskommelse

Övrigt: Upplägget skräddarsys efter behov och önskemål. Vi kan exempelvis anpassa upplägget för att fånga upp de tankar och känslor som finns kopplat till värnplikten eller utesluta det – allt beror på grupp, önskemål och tidsåtgång. Workshopen är främst riktad till unga, men kan också anpassas till en målgrupp där deltagarna önskar ökad förståelse för hur fred och säkerhet kan förstås. Hör gärna av er för att prata mer om vad just ni vill fokusera på.

Vill du boka eller har du fler frågor? Hör av dig till caroline.leuhusen@svenskafreds.se eller boka direkt här.

”Intressant att få höra om Sveriges vapenexport och hur motsägelsefull Sveriges inställning är. Fick med mig mycket ny kunskap och förstår mer och mer hur komplex frågan är. Fint även att höra att det finns initiativ som arbetar med nedrustning av vapen som kan ha räddat mångas liv ute på gatorna.”