Albanien

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,74

Den svenska myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) öppnade upp för svensk vapenexport till Natomedlemslandet Albanien år 2022, ett beslut som ISP motiverade med Sveriges ansökan till Nato. 

2022 exporterade svenska företag krigsmateriel till Albanien till ett värde av 107 tusen kronor, vilket i sammanhanget gör landet till en mycket liten krigsmaterielkund. 

Albanien har stora demokratiska brister, framför allt vad gäller organiserad brottslighet och korruption, till exempel saknas offentliga upphandlingsprocesser och finansiell transparens.

Referenser:
Artikel om den svenska vapenexporten 2022 i Dagens Industri.
Freedom House om Albanien.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.

Sidan uppdaterades senast maj 2024.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr