Hongkong

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: -

Svensk export av krigsmateriel till Hongkong har varit liten men kritiserad eftersom regionen inte klassas som demokratisk och är en del av Kina. Företag i Sverige exporterade krigsmateriel till Hongkong vissa år mellan 2004 och 2011. 

Det svenska vapenföretaget Saab har många internationella kontor, däribland i Hongkong. 

Hongkong är en särskild administrativ del av Kina och har sedan 1997 styrts inom ramen för ”ett land, två system” vilket har gjort att regionen behållit sina demokratiska rättigheter, rättssäkerhet och ekonomiska system. Regionen verkar gå igenom en demokratisk tillbakagång sedan kommuniststyret i Kina 2020 gick runt Hongkongs eget parlament och röstade igenom en säkerhetslag för regionen. Säkerhetslagen begränsar yttrandefriheten starkt vilket har resulterat i nedstängningar av politiska partier, stora medier och icke-statliga organisationer.

Referenser:
Freedom House om Hongkong 2021 och 2022.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr