Kazakstan

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 2,07

Svensk vapenexport till Kazakstan har varit begränsad, men när den ägt rum  kritiserats i och med landets stora demokratiska brister. Svenska företag exporterade ingen krigsmateriel till Kazakstan 2017-2022. Mellan 2002 och 2016 exporterades krigsmateriel från företag i Sverige till Kazakstan för 8 miljoner kronor. 

Kazakstan har även köpt telekommunikationsprodukter för militär slutanvändning från svenska företag. Detta klassas som produkter med dubbla användningsområden, eftersom de kan användas för både civila och militära syften. Telekommunikationsprodukter har blivit viktigare i krig eftersom kommunikation har fått en allt större roll i militära strategier och koncept. 

Kazakstan är inte ett demokratiskt styrt land. Alla val som har hållits i Kazakstan sedan landets självständighet från Sovjetunionen 1991 har varit demokratiskt bristfälliga och kantats av valfusk. Presidenten har stort inflytande över rättssystemet, yttrande- och mötesfriheten är begränsad och korruption genomsyrar regimen. Motståndare till regimen marginaliseras och till och med  fängslas av regimen. 

Referenser:
Freedom House om Kazakstan.
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr