Schweiz

  • Freedom house logo
  • Global peace index logo Rank: 1,36

Schweiz är en av de större mottagarna av svensk vapenexport och har särskilt vissa år gjort stora köp. Sverige exporterade 2018-2022 krigsmateriel till Schweiz för 1,1 miljarder kronor. Schweiz har bland annat köpt terrängfordondet Stridsfordon 90 från Sverige

2014 avslöjade Ekot hemligstämplade dokument som beskrev planer från Sveriges regering, svenska UD och försvarsmyndigheter på att försöka påverka resultatet i Schweiz folkomröstning om köp av stridsflygplan Jas Gripen. Planen var att svenska ambassaden i Schweiz skulle arrangera så många kringaktiviteter som möjligt, ordna intervjuer och lobba in positiva artiklar i schweizisk media för att schweizarna fram till folkomröstningen skulle ha en så bra bild som möjligt av Sverige. Att personer från svenska myndigheter och politiker gick samman för att påverka ett annat lands folkomröstning fick stor uppmärksamhet. Köpet av Jas Gripen röstades ned i folkomröstningen.

I början av 1970-talet var Schweiz med och utvecklade Robot-70 tillsammans med Sverige, men har varken köpt eller tillverkat roboten. 

På 1980-talet förmedlade det svenska vapenföretaget Bofors genom dotterbolaget Bofors Suisse (ett schweiziskt bolag som numera heter Saab Bofors Dynamics Schweiz AG) tre radarsystem från Sverige till diktaturen Bahrain.

Referenser:
Svenska Freds statistik baserad på regeringens skrivelser om svensk krigsmaterielexport.
Reportage i Sveriges Radio om påverkansförsök i den schweiziska omröstningen om köp av Jas-plan.
SVT Nyheter om resultatet i Schweiz folkomröstning om köp av Jas-plan.
Westander, H. (1991). Slutrapport: Schweiz. Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
Åkerström, L. (2023). Den svenska vapenexporten. Leopard förlag.

Sidan uppdaterades senast maj 2023.

Nästa land:

Välkommen till vapenkartan!

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

Klicka på ett land för att läsa om landets relation till svensk vapenexport, hur mycket svensk krigsmateriel som har köpts, om landet är i väpnad konflikt, vad landet har för demokratisk status och respekt för mänskliga rättigheter.

Bli medlem & Månadsgivare
Var med och bygg hållbar fred
50 kr 100 kr 200 kr