Home / Upptäck / Vapenexport / FÖRETAGEN INOM VAPENINDUSTRIN

FÖRETAGEN INOM VAPENINDUSTRIN

2018-09-27

Vilka är företagen inom den svenska vapenindustrin? 382 företag, myndigheter och privatpersoner i Sverige hade 2023 tillstånd att tillverka och tillhandahålla krigsmateriel och av dem är 79 aktiva exportörer.

Reklamtavla för Jas Gripen i Indien med texten "Saab, the independent choice".

2023 hade 382 företag, myndigheter och privatpersoner tillstånd att tillverka och tillhandahålla krigsmateriel. 79 st var aktiva exportörer. Tekniskt bistånd är information om eller utbildning i hur man producerar eller använder krigsmateriel. Vapenindustrins branschorganisation, Säkerhets- och försvarsföretagen SOFF organiserar mer än 95 procent av de svenska företagen inom krigsmaterielindustrin.

Vapenindustrin i Sverige utvecklar främst bemannade och obemannade stridsflygplan, fartyg, ubåtar, stridsfordon, bandvagnar, olika typer av vapensystem, fin- och grovkalibrig ammunition, så kallad intelligent artilleriammunition, mark- och sjöbaserade samt flygburna radar- och IR-system och telekrigssystem. 

Nedan hittar du sammanställd information om några av de största företagen som exporterar krigsmateriel och lyder under det svenska exportkontrollregelverket. De flesta av dessa är helt eller delvis internationellt ägda. Företag som verkar på svensk mark ska följa svenska regler om krigsmaterielexport oavsett ägare.

Saab

Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, bildades 1937 för att tillverka militära flygplan till det svenska försvaret. Första fabriken i Trollhättan öppnade 1938. 1965 bytte företaget namn till Saab och påbörjade även utveckla bilar. På 90-talet såldes biltillverkningen till General Motors och fokus återgick till vapentillverkning. Idag är Saab Sveriges största krigsmaterielexportör. Sett till 2020 års försäljning av krigsmateriel, inrikes och utrikes, så stod Saabs för mer än 60 procent av den totala försäljningen. År 2019 omsatte företaget drygt 35,6 miljarder kronor och hade under samma år 17 174 anställda. År 2022 hamnade företaget på 39:e plats över världens 100 största vapenproducerande och militära företag, en ranking framtagen av fredsinstitutet Sipri. Saab var det enda svenska företaget på listan.

I Saab-koncernen ingår dotterbolag som finns i ett 20-tal länder. Några av dotterbolagen är: Saab Dynamics, Saab Kockums, Saab Barracuda och Saab underwater systems. Huvudkontoret ligget i Stockholm och sedan 2019 är Micael Johansson VD för Saab. Sedan 2006 är Marcus Wallenberg ordförande i Saabs styrelse.

Enligt Saab är företagets viktigaste marknader, förutom den svenska, idag Australien, Storbritannien och USA. Saab tillverkar bland annat stridsflygplanet Jas Gripen, luftvärnssystemet Robot 70 (RBS 70), sjömålsrobotsystemet RBS 15, granatgeväret Carl Gustaf och radarsystemen Erieye/Globaleye, Arthur och Giraffe. Jas Gripen används idag av Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand samt har beställts av Brasilien. Carl Gustaf har exporterats till över 40 länder och har använts i en rad krig och konflikter, till exempel: Afghanistan, Burma/Myanmar, Kambodja, Irak, Sri Lanka, Vietnam och Kashmir. Dessutom är Saab en viktig del av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Programme (WASP), ett initiativ för att stärka forskningen inom autonoma vapensystem. Läs mer om autonoma vapen, eller mördarrobotar: här.

BAE Systems Bofors

Bofors grundades 1646 som ett jord-, järn- och skogsbruk i Bergslagen. 1883 fick Bofors sin första order på kanoner och blev därmed ett krigsmaterielföretag. Bofors-Gullspång, som det hette då, köptes år 1894 av Alfred Nobel, och var i hans ägo till hans död 1896. Under andra världskriget ingick Bofors ett unikt vapenavtal med svenska staten och utökade sin produktion. År 2005 köpte det brittiska krigsmaterielföretaget BAE systems upp Bofors och i samband med det bytte Bofors namn till BAE Systems Bofors. Bofors omsatte drygt 1,68 miljarder kronor 2020.

BAE Systems Bofors ingår idag i BAE Systems koncern, vars säte ligger i Storbritannien. Mer specifikt ingår BAE Systems bolag i den USA-baserade divisionen BAE Systems Land & Armament. 2020 hade BAE Systems Bofors 393 anställda i Sverige och företagets fabrik ligger i Karlskrona. BAE Systems Bofors VD är sedan 2010 Lena Gillström. BAE Systems Bofors har identifierat strategiska ”principal markets” det vill säga prioriterade marknader: USA, Australien, Saudiarabien och Storbritannien, men finns världen över. BAE Systems Bofors tillverkar bland annat fälthaubitsar, luftvärnskanoner, sjökanoner, tornsystem till stridsfordon, ammunition, elektrooptiska sikten, eldrörsartillerisystemet Archer, rök- och lysgranater och den GPS-styrda granaten Excalibur.

BAE Systems Hägglunds

Hägglunds & Söner grundades 1899 som en snickerifabrik. På 50-talet fick Hägglunds sin första beställning på stridsvagnar från den svenska försvarsmakten och sedan dess har en rad olika strids- och bandvagnar utvecklats. 1997 såldes Hägglunds till det brittiska företaget Alvis som i sin tur blev uppköpt av brittiska BAE Systems, som idag äger Hägglunds. BAE Systems Hägglunds hade 2019 en omsättning på ca 1,87 miljarder kronor.

BAE Systems Hägglunds ingår precis som BAE Systems Bofors i BAE Systems koncern och i den USA-baserade divisionen BAE Systems Land & Armaments. 2019 hade företaget 703 anställda. Tommy Rask Gustafsson är VD för BAE Systems Hägglunds. BAE Systems Hägglunds utvecklar och tillverkar stridsfordon och bandvagnar. Endast 10 procent av bolagets omsättning 2004-2012 kom från försäljning till Sverige, resterande kom från export. BAE Systems Hägglunds exporterar huvudsakligen till Västeuropa, men även till Nordamerika, Östeuropa och länder i Sydostasien och Sydamerika.

Nammo

Nammo, Nordic Ammunition, grundades 1998 genom ett samarbete mellan norska Raufoss och finska Patria. Nammo Sweden är ett helägt dotterbolag till norska Nammo och har sina anläggningar i Karlsborg, Vingåker, Lindesberg och Karlskoga. Huvudkontoret ligger i Norge och Nammo Swedens VD heter Håkan Führ. 2020 hade Nammo Sweden  267 anställda och en omsättning på drygt 706 miljoner kronor. Enligt Nammo kommer 90% av intäkterna från Europa och Nordamerika. Bolaget tillverkar bland annat strids- och övningsammunition, raketmotorer, pyrotekniska produkter och delsystem och komponenter för militärt bruk.

Eurenco Bofors AB

Eurenco Bofors är ett dotterbolag till Eurenco SA som har sitt huvudkontor i Paris. Eurenco Bofors har sin fabrik i Karlskoga. Företagets VD är Daniel Rydén. 2019 hade Eurenco Bofors 257 anställda och omsatte drygt 551 miljoner kronor. Företaget tillverkar krut och sprängämnen. Företaget uppger på sin hemsida att det är ett ledande europeiskt företag för militärt sprängmedel och bränsle.

Aimpoint AB

Aimpoint är ett företag som tillverkar rödpunktsikten för olika typer av vapen, men alla företagets sikten är inte kontrollerade som krigsmateriel. Företaget är inte bland de största tillverkarna av krigsmateriel i Sverige, men är intressant då företaget uppfann rödpunktsiktet och militär världen över har använt Aimpointsikten i över 20 år. 1997 lade den amerikanska armén världens första beställning på rödpunktsikten hos Aimpoint och sedan dess har de fått över 2 miljoner sikten levererade. Aimpoint grundades 1974 och har sin bas i Malmö. Lennart Ljungfelt är företagets vd, och ordförande är Martin Jonsson. 2020 hade företaget och dess dotterbolag en omsättning på 988 miljoner kronor. Aimpoint är idag ägt av Sandberg Development AB. 

Källor

Åkerström, Linda. 2018. Den svenska vapenexporten. 2. uppl. Stockholm. Leopard Förlag; Regeringens skrivelse för strategisk exportkontroll 2020 -krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden; ISP:s redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel 2022 till regeringen; AllaBolag: Saab; AllaBolag: BAE Systems Bofors; AllaBolag: BAE Systems Hägglunds; AllaBolag: Nammo;  AllaBolag: Eurenco Bofors; AllaBolag: Aimpoint

Hela listan

År 2023 exporterade 79 företag och myndigheter krigsmateriel. Detta är enligt ISP:s statistik de största företagen och myndigheterna sett till fakturerad krigsmateriel inom och utom landet 2023: 

 1. Saab AB
 2. Saab Dynamics AB
 3. BAE Systems Hägglunds AB
 4. FMV, Försvarets materielverk
 5. BAE Systems Bofors AB
 6. Nammo Sweden AB
 7. EURENCO Bofors AB
 8. Saab Kockums AB
 9. H-B Developments AB
 10. FFV Ordnance AB
 11. Norma Precision AB
 12. GKN Aerospace Sweden AB
 13. Saab Barracuda AB
 14. SSAB EMEA AB
 15. Aimpoint AB

Sidan uppdaterad: 06 mars 2023

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Vill du också vara med och ta ställning för hållbar fred i världen? Bli medlem i Svenska Freds här.