SVENSKA FREDS GRAFISKA MANUAL

SVENSKA FREDS GRAFISKA MANUAL

Välkommen till Svenska Freds grafiska manual. Här hittar du en översikt av de grafiska komponenter som bilder vår visuella identitet. Den ska fungera som ett stöd och underlätta för dig som skapar visuell kommunikation för Svenska Freds.

När hela organisationen uttrycker sig konsekvent stärks Svenska Freds varumärke, vår gemensamma röst och trovärdigheten i våra budskap. Svenska Freds som avsändare blir lättare att identifiera, och genom ökad synlighet underlättar vi för rekrytering av medlemmar och att nå ut med vårt budskap.

Den grafiska profilen innefattar:

 • vår logotyp
 • våra färger
 • våra typsnitt
 • vårt bildspråk

Alla som kommunicerar i Svenska Freds namn ska utgå ifrån dessa riktlinjer.

Ladda ner manualen här

LOGOTYP

Svenska Freds logotyp kan ses som en kvalitetsstämpel tack vare vår roll som experter på fred.

 • Logotypen används endast i svart på ljus bakgrund och vit på mörk bakgrund.
 • Se till att det finns en lika stor luftspalt runt alla sidor av logotypen.
 • Lokalföreningens namn placeras centrerat under huvudlogotypen och skrivs ut i typsnittet Oswald Normal.

Läs mer om placering av logotyper i vår grafiska manual.

 

Ladda ner Svenska Freds logga

LOKALFÖRENINGAR & GRUPPER

Här har vi tagit fram logotyper för våra lokalföreningar och grupper. Ladda ner logotyperna i det format du behöver. I filen får du logotyperna för alla grupper, så radera de logotyper du inte behöver.

VÅRA FÄRGER

Färgerna i Svenska Freds grafiska profil ska domineras av svart, vit, turkos och orange. Som komplement finns ljusare nyanser av dessa färger. De ska användas ton i ton. Orange med ljusare orange. Turkos med ljusare turkos. Här är läsbarheten i fokus med exempel i vår grafiska manual.

 

Gult används endast av Fredsakademin.

 

Ladda ner manualen här

TYPOGRAFI

Våra typsnitt är Oswald, Merriweather och Merriweather Sans. De är typsnitt från Google Fonts som är gratis att använda. Typsnitten tillsammans med färgerna är de viktigaste komponenterna för att skapa Svenska Freds visuella identitet.

 

HUVUDRUBRIKER skrivs i versaler i Oswald Medium.

Underrubriker skrivs i versalgemener i Oswald Medium.

Underrubriker kan även skrivas i versalgemener i Merriweather Sans.

Brödtext skrivs i versalgemener i Merriweather.

 

Ladda ner alla våra typsnitt

RIKTLINJER TYPOGRAFI

 • Vänsterställ rubriker och text.
 • Skriv med korrekta svenska skrivregler.
 • Förstärk och och meningar med fet stil eller understrykningar.
 • Skapa variation genom att lägga in text i cirklar och ta in bilder.
 • Dela in längre texter i stycken.

BILDER

 • Eftersträva klara färger och god bildkvalitet.
 • Behåll gärna så långt som möjligt bildens naturliga färger.
 • Se över foton med automatisk färgnyansering, räta upp horisonten, beskär fotot så att det förtydligar bildens innehåll och ta bort överflödig information.
 • Bilder med vapen på bör inte innehålla bilder på människor.
 • Positiva bilder får gärna innehålla bilder på människor.

Använder du Photoshop kan du mejla oss och be om vårt filter för bilder.

 

Ladda ner bilder här.

EXEMPELMALLAR

Det ska finnas en röd tråd genom hela Svenska Freds kommunikationsmaterial. Den tråden skapas av att upprepa grafiska element, färgpalett, typografi och konsekventa regler.

 

Färg – Använd färgerna ton-i-ton. Kombinera med svart och vitt. Tänk på att skapa läsbarhet med hjälp av kontraster.

 

Typografi – Använd svenska skrivregler, förstärk ord och meningar med fetstil, understrykningar och inringningar. Ej infärgad text mitt i en mening.

 

Ladda ner manualen här

 

VÄRVNINGSMATERIAL

Vill du värva medlemmar eller sätta upp våra affischer? Ladda ner och skriv ut eller skicka detta material på tryck:

Värvningsmaterial

 • Värvningsfolder med information om Svenska Freds samt autogirotalong för medlemskap. Har ni möjlighet att skicka till tryckeri så blir det extra snyggt. Storlek A5. Ladda ner Svenska Freds Folder här.
 • Autogirotalong för att bli medlem, passar bra för att skriva ut på hemmaskrivare. Storlek A4. Ladda ner Medlemsformulär för autogiro här.

Posters

Ladda ner och skriv ut våra posters i svart och vitt här, med information om hur du blir medlem. Storlek 50×70 cm.

Ladda ner posters här

VIKTIGA DOKUMENT

Dessa dokument ska fungera som ett stöd för dig som är engagerad inom en av Svenska Freds lokalföreningar eller fredsgrupper och som ska kommunicera i Svenska Freds namn. Alla som kommunicerar i Svenska Freds namn ska ha läst igenom den här checklistan tillsammans med bifogade dokument.

FLER SÄTT ATT ENGAGERA SIG