Men: en svensk vapenindustri behövs väl för att tillgodose det svenska försvarets behov av vapen?

Tanken bakom Sveriges vapenindustri var från början att kunna förse det svenska försvaret med vapen så att Sverige slapp köpa av andra stater och därmed kunde behålla sitt oberoende. För att ha råd med en så stor egen produktion behövdes det också säljas till andra. Vapenexporten finns alltså till för försvaret. Idag har vi en situation där vapenexport har blivit ett mål i sig. Många vapensorter utvecklas idag enbart för att säljas och inte till den svenska försvarsmakten, till exempel granaten Excalibur från BAE Systems Bofors eller flechetteammunitionen ADM 401 från Saab Bofors Dynamics. Vapenindustrin utvecklar och uppgraderar idag nya modeller mycket snabbare än vad det svenska försvaret har behov av att förnya sin vapensystem. Den snabba utvecklingstakten är en orsak till att Sverige lägger en mycket stor andel av försvarsanslaget, nästan 40 procent, på köp av materiel.

 

Läs om hur svenska staten stöttar vapenindustrin genom inköp här.

 

Uppdaterad 2021-12-21