Skyddar inte Natos kärnvapenparaply oss från Rysslands kärnvapenhot?

Vårt svar:

Nej. Sedan atombomberna över Japan 1945 har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot mänskligheten. Detta hot har nu blivit ännu tydligare i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och ett flertal ryska uttalade hot om att använda kärnvapen. I en tid där Putin hotar med att använda kärnvapen, något som skulle få katastrofala konsekvenser för civila, riskerar ett svenskt bejakande av kärnvapen endast att legitimera Rysslands hot och syn på kärnvapen. Illusionen om att kärnvapen gör oss säkrare är farlig utrikespolitik -särskilt just nu, Sverige måste i stället tona ned retoriken och tydliggöra att kärnvapen är ett oacceptabelt vapen som ingen modern stat ska befatta sig med. Det är viktigare än någonsin att driva på för kärnvapennedrustning. Att genom ett Natomedlemskap lägga sig under det amerikanska kärnvapenparaplyet gör oss endast ytterligare till en måltavla för ryska kärnvapen. 

 

Den största myten om kärnvapen är att kärnvapen förhindrar krig.  Ryssland är ett praktexempel på hur kärnvapenavskräckning fungerar i praktiken och används som ett sätt för kärnvapenstater att faktiskt få kriga ”i fred” utan att andra lägger sig i.

 

Det finns få övertygande historiska bevis för att innehav eller närvaro av kärnvapen definitivt förhindrar konflikt. Många andra variabler kan beaktas, inklusive förbud mot användning av våld enligt FN-stadgan eller till och med bara tur. Framför allt kan tabun mot att använda kärnvapen som har byggts upp av bland annat den globala anti-kärnvapenfolkrörelsen lyftas fram som en viktig del av att driva på för internationell rustningskontroll och nedrustning av kärnvapen.

 

Om kärnvapen verkligen fungerade tillförlitligt för att avskräcka krig eller hålla människor säkra, varför skulle inte kärnvapenstater uppmuntra fler länder att skaffa kärnvapen och varför vill inte fler länder faktiskt ha dem?